Beth sy’n digwydd nesaf

 

Byddwn yn cwblhau ein hymarfer ymgysylltu rhwng 18 Gorffennaf a 14 Medi 2018 i sicrhau ein bod yn gofyn am farn pawb am ein Uwchgynllun enghreifftiol, ac yn gwrando arno. 

Yna, byddwn yn ystyried eich adborth, yn terfynu ein Huwchgynllun a’i gyhoeddi yn nhymor yr hydref 2018.

Pan fydd yr Uwchgynllun wedi’i gyhoeddi ac yn rhan o’r polisi cynllunio lleol, byddwn yn ceisio dechrau’r cyflwyno yn raddol o 2019.

Y camau allweddol yw:

  1. Lansio’r Uwchgynllun Enghreifftiol – 18 Gorffennaf 2018
  2. Digwyddiadau Cyhoeddus – 6 a 7 Medi 2018
  3. Cau’r Ymgysylltiad Cyhoeddus - 14 Medi 2018
  4. Cyhoeddi’r Uwchgynllun - Hydref 2018
Arrow
Arrow