Caffè Ritazza

Caffè Ritazza

Yn Caffè Ritazza, mae ein nod yn syml, sef cynnig coffi gwych a bwyd ffres i deithwyr prysur.

Rydym yn ymfalchïo yn ein blend o goffi, a ph'un ai espresso syml neu goffi gwyn yr ydych yn ei ddewis, gallwch fod yn sicr y bydd yn blasu'n berffaith ac y bydd yn eich sbarduno ar eich taith!

Wedi'n hysbrydoli gan ddiwylliant bwyd yr Eidal, rydym hefyd yn darparu bwydydd ffres blasus, y cyfan wedi ei baratoi â'n dwylo ein hunain bob dydd yn ein cegin.

$ Agor ar gyfer holl deithiau
P Lolfa Ymadael
Caffi Cwtch

Caffi Cwtch

Ewch i ymweld â Chaffi Cwtch ble rydych yn sicr o gael croeso cynnes Cymreig!

Mae ein café newydd yn ddelfrydol ar gyfer snac a phaned mewn awyrgylch cyfforddus, ymlaciol.

Ar frys? Gallwch hefyd fwynhau tamaid i'w fwyta yn eich llaw!

Cyfleusterau ar gyfer bwydo babanod

Gellir hefyd prynu bwyd ar gyfer babanod a chynhesu bwyd babanod yn Caffi Cwtch.

$ Agor ar gyfer holl deithiau
P Llawr 1af ar ben neuadd checio i mewn
Costa Coffee

Need a caffeine boost or a snack to keep you going on your journey? Costa is located in arrivals serving a range of hot and cold drinks as well as delicious food! 

$ 7am - 7pm
P Arrivals

Enjoy a pre-flight coffee or a spot of breakfast or lunch in our new Costa Coffee. Located in departures serving a range of hot and cold drinks as well as  great selection of delicious food! 

The Beer House

The Beer House

Awydd mwynhau diod a thamaid i'w fwyta wrth wylio'r awyrennau’n cyrraedd y maes awyr?

Mae'r bar hwn yn ddelfrydol i'r rhai sydd eisiau diod sydyn cyn hedfan, pryd bwyd swmpus neu damaid ysgafn mewn awyrgylch hwyliog a hamddenol gyda phopeth, yn cynnwys y gerddoriaeth ddiweddaraf yn cael ei gynnig.