Caffè Ritazza

Caffè Ritazza

Yn Caffè Ritazza, mae ein nod yn syml, sef cynnig coffi gwych a bwyd ffres i deithwyr prysur.

Rydym yn ymfalchïo yn ein blend o goffi, a ph'un ai espresso syml neu goffi gwyn yr ydych yn ei ddewis, gallwch fod yn sicr y bydd yn blasu'n berffaith ac y bydd yn eich sbarduno ar eich taith!

Wedi'n hysbrydoli gan ddiwylliant bwyd yr Eidal, rydym hefyd yn darparu bwydydd ffres blasus, y cyfan wedi ei baratoi â'n dwylo ein hunain bob dydd yn ein cegin.

$ Agor ar gyfer holl deithiau
P Lolfa Ymadael
The Beer House

The Beer House

Awydd mwynhau diod a thamaid i'w fwyta wrth wylio'r awyrennau’n cyrraedd y maes awyr?

Mae'r bar hwn yn ddelfrydol i'r rhai sydd eisiau diod sydyn cyn hedfan, pryd bwyd swmpus neu damaid ysgafn mewn awyrgylch hwyliog a hamddenol gyda phopeth, yn cynnwys y gerddoriaeth ddiweddaraf yn cael ei gynnig.

Costa Coffee - Lolfa Ymadael

 

Mwynhewch goffi neu frecwast neu ginio yn ein Costa Coffe newydd. Mae wedi’i leoli yn y lolfa ymadael ac yn cynnig dewis o ddiodydd poeth ac oer yn ogystal â dewis o fwyd blasus!

$ AGOR AR GYFER HOLL DEITHIAU
P Lolfa Ymadael
Costa Coffee

Costa Coffee- Lolfa Gyrraedd

Ydych chi angen hwb o gaffein neu damaid i’ch cynnal ar eich taith? Mae Costa wedi’i leoli yn y neuadd gyrraedd ac yn cynnig dewis o ddiodydd poeth ac oer yn ogystal â dewis o fwyd blasus!

$ 7am - 7pm
P Lolfa Gyrraedd
Caffi Cwtch

Caffi Cwtch

Ewch i ymweld â Chaffi Cwtch ble rydych yn sicr o gael croeso cynnes Cymreig!

Mae ein café newydd yn ddelfrydol ar gyfer snac a phaned mewn awyrgylch cyfforddus, ymlaciol.

Ar frys? Gallwch hefyd fwynhau tamaid i'w fwyta yn eich llaw!

Cyfleusterau ar gyfer bwydo babanod

Gellir hefyd prynu bwyd ar gyfer babanod a chynhesu bwyd babanod yn Caffi Cwtch.

$ Agor ar gyfer holl deithiau
P Llawr 1af ar ben neuadd checio i mewn