Rydym ni eisiau clywed eich barn am ein Huwchgynllun enghreifftiol, fel bod modd i ni greu’r cynigion gorau posibl ar gyfer y dyfodol.  

Gallwch rannu eich sylwadau gyda ni trwy lenwi arolwg ar-lein yma: [LINK]


Os nad ydych chi’n dod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano ar ein gwefan neu yn un o’n digwyddiadau, gallwch anfon neges e-bost atom ar Masterplan2040@cwl.aero a bydd aelod o’n tîm prosiect yn ateb eich ymholiad cyn gynted â phosibl.Yn ein digwyddiadau, gallwch gael rhagor o wybodaeth a siarad ag un o aelodau tîm y prosiect a fydd yn gallu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Pam ydyn ni’n meddwl bod eich cynnwys yn y camau cynnar yn bwysig

Rydym yn cydnabod bod hwn yn gam cynnar yn natblygiad eich Maes Awyr, ac rydym yn meddwl am y tymor hir.  

Bydd pobl eisiau mwy o fanylion am ein cynigion, fel y costau, y rhaglen a’r effeithiau amgylcheddol posibl.  

Er nad yw’r holl atebion gennym ni ar hyn o bryd, rydym eisiau cynnwys cymaint o bobl â phosibl i’n helpu i lywio ein cynlluniau ar gyfer dyfodol y Maes Awyr, sy’n golygu meddwl am beth ydych chi ei eisiau a ble ydych chi eisiau i ni fynd erbyn 2040.

Mae Llywodraeth y DU yn argymell bod gweithredwyr meysydd awyr yn ymgynghori ar newidiadau arfaethedig i Uwchgynlluniau, ac yn ymgysylltu’n ehangach â’r cymunedau lleol cyn cyhoeddi, er enghraifft, cysylltu’n agosach ag awdurdodau lleol a thrwy sesiynau galw heibio a chyfarfodydd cyhoeddus.

Ni fydd sail statudol i Uwchgynlluniau ac eithrio os ydynt yn ddarostyngedig i’r darpariaethau creu cynlluniau perthnasol. Yng Nghymru, pan fydd yr Uwchgynllun wedi cael ei gwblhau, dylai gael ei gyhoeddi a’i ddosbarthu i’r holl awdurdodau perthnasol. Dylai’r Uwchgynlluniau a gyhoeddwyd lywio paratoadau Cynlluniau Datblygu Lleol.  

Mae ymgysylltu â Chyngor Bro Morgannwg, yr Awdurdod Cynllunio Lleol, wedi helpu i lywio datblygiad yr Uwchgynllun, a bwriedir iddo gael ei fabwysiadu fel Canllawiau Cynllunio Atodol er mwyn helpu i ddiweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer yr Ardal.

Mae ymgysylltiad a chysylltiad da â rhanddeiliaid yn dangos arfer gorau, ac mae’n dangos ein hymrwymiad i gynhwysiant a chydweithio, fel sy’n cael ei hyrwyddo yn y ffyrdd o weithio a arweinir gan Ddeddf Lles a Chenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Bydd Adroddiad Cyfranogiad yn crynhoi’r digwyddiadau a’ch sylwadau (yn ddienw), a fydd yn eich helpu i esbonio sut mae eich adborth wedi llywio’r Uwchgynllun a gyhoeddwyd.

10

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport calls for APD to be devolved Arrow

Cardiff Airport has reinforced its position on the matter – calling for the tax to be devolved and then reduced or abolished.

10

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport calls for APD to be devolved Arrow

Cardiff Airport has reinforced its position on the matter – calling for the tax to be devolved and then reduced or abolished.

7

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Qatar Airways celebrates First Anniversary at Cardiff Airport Arrow

Since launching in May 2018, Qatar Airways has connected passengers in Wales and the South West to over 160 destinations worldwide.

3

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport reaches 1.6 million passengers Arrow

The end of April 2019 marked an important milestone for Wales’ national airport in terms of passenger growth.

1

Mai

Newyddion Diweddaraf:

New TUI flights and holidays take off from Cardiff Airport Arrow

Flights to Croatia, Egypt and Italy Summer 2020 holidays also on sale ...

29

Ebr

Newyddion Diweddaraf:

Roger Lewis announces plan to step down as Chairman of Cardiff Airport Arrow

Chairman to step down on 31st October 2019.

25

Ebr

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport maintains British Standard for Environmental Management Arrow

Four years in a row...

18

Ebr

Newyddion Diweddaraf:

Flybe gears up for a busy Easter at Cardiff Arrow

Operating 122 flights over extended six-day weekend 14 routes in total Busiest routes include Dublin and Edinburgh ...

17

Ebr

Newyddion Diweddaraf:

Continued passenger growth at Cardiff Airport Arrow

In what has been an exciting twelve months at Wales’ national airport, the 2018/19 financial year has ended with a 7% increase in passenger ...

12

Ebr

Newyddion Diweddaraf:

An Egg-cellent Easter Holidays at Cardiff Airport Arrow

As school prepare to break up for Easter Holidays in Wales, Cardiff Airport is preparing to welcome over 61,000 egg-cited customers - 15%* more ...

Arrow
Arrow