Rydym ni eisiau clywed eich barn am ein Huwchgynllun enghreifftiol, fel bod modd i ni greu’r cynigion gorau posibl ar gyfer y dyfodol.  

Gallwch rannu eich sylwadau gyda ni trwy lenwi arolwg ar-lein yma: [LINK]


Os nad ydych chi’n dod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano ar ein gwefan neu yn un o’n digwyddiadau, gallwch anfon neges e-bost atom ar Masterplan2040@cwl.aero a bydd aelod o’n tîm prosiect yn ateb eich ymholiad cyn gynted â phosibl.Yn ein digwyddiadau, gallwch gael rhagor o wybodaeth a siarad ag un o aelodau tîm y prosiect a fydd yn gallu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Pam ydyn ni’n meddwl bod eich cynnwys yn y camau cynnar yn bwysig

Rydym yn cydnabod bod hwn yn gam cynnar yn natblygiad eich Maes Awyr, ac rydym yn meddwl am y tymor hir.  

Bydd pobl eisiau mwy o fanylion am ein cynigion, fel y costau, y rhaglen a’r effeithiau amgylcheddol posibl.  

Er nad yw’r holl atebion gennym ni ar hyn o bryd, rydym eisiau cynnwys cymaint o bobl â phosibl i’n helpu i lywio ein cynlluniau ar gyfer dyfodol y Maes Awyr, sy’n golygu meddwl am beth ydych chi ei eisiau a ble ydych chi eisiau i ni fynd erbyn 2040.

Mae Llywodraeth y DU yn argymell bod gweithredwyr meysydd awyr yn ymgynghori ar newidiadau arfaethedig i Uwchgynlluniau, ac yn ymgysylltu’n ehangach â’r cymunedau lleol cyn cyhoeddi, er enghraifft, cysylltu’n agosach ag awdurdodau lleol a thrwy sesiynau galw heibio a chyfarfodydd cyhoeddus.

Ni fydd sail statudol i Uwchgynlluniau ac eithrio os ydynt yn ddarostyngedig i’r darpariaethau creu cynlluniau perthnasol. Yng Nghymru, pan fydd yr Uwchgynllun wedi cael ei gwblhau, dylai gael ei gyhoeddi a’i ddosbarthu i’r holl awdurdodau perthnasol. Dylai’r Uwchgynlluniau a gyhoeddwyd lywio paratoadau Cynlluniau Datblygu Lleol.  

Mae ymgysylltu â Chyngor Bro Morgannwg, yr Awdurdod Cynllunio Lleol, wedi helpu i lywio datblygiad yr Uwchgynllun, a bwriedir iddo gael ei fabwysiadu fel Canllawiau Cynllunio Atodol er mwyn helpu i ddiweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer yr Ardal.

Mae ymgysylltiad a chysylltiad da â rhanddeiliaid yn dangos arfer gorau, ac mae’n dangos ein hymrwymiad i gynhwysiant a chydweithio, fel sy’n cael ei hyrwyddo yn y ffyrdd o weithio a arweinir gan Ddeddf Lles a Chenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Bydd Adroddiad Cyfranogiad yn crynhoi’r digwyddiadau a’ch sylwadau (yn ddienw), a fydd yn eich helpu i esbonio sut mae eich adborth wedi llywio’r Uwchgynllun a gyhoeddwyd.

14

Maw

Newyddion Diweddaraf:

Over 3,500 Irish rugby fans jet into Cardiff Arrow

 Today, Cardiff Airport will welcome the first wave of Irish rugby fans who are arriving in their masses in readiness for the Guinness Six Nations ...

6

Maw

Newyddion Diweddaraf:

Minister launches new ePassport gates at Cardiff Airport Arrow

Economy and Transport Minister, Ken Skates officially opened the new passport checking system at Cardiff Airport on 6th March.

21

Chw

Newyddion Diweddaraf:

More than 31,000 jetting off from Cardiff over half term Arrow

Cardiff Airport will welcome over 31,000 customers over half term week, an increase of 4% compared to half term last year.

20

Chw

Newyddion Diweddaraf:

Flybe boost to 2019 summer schedule from Cardiff Arrow

More flights to Dublin...

30

Ion

Newyddion Diweddaraf:

KLM adds extra flights to Amsterdam Arrow

More flights for five weeks...

29

Ion

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport’s Annual Update: 2019 Arrow

A transformational year underpinned by a further 8% growth in passenger numbers...

25

Ion

Newyddion Diweddaraf:

Ryanair launches flights from Cardiff to Malaga Arrow

Ryanair, Europe’s No.1 airline, today (25 Jan) announced a new Cardiff route to Malaga.

17

Ion

Newyddion Diweddaraf:

Global Trek Aviation invests in Cardiff Airport Arrow

A new flight handling operator.

15

Ion

Newyddion Diweddaraf:

Tourism Students jet off to Malaysia from Cardiff Arrow

The group from UWTSD take off with Qatar Airways...

3

Ion

Newyddion Diweddaraf:

Thomas Cook Airlines announces extra 29,000 seats from Cardiff Arrow

Over 22% increase in capacity this summer...

Arrow
Arrow