Belfast Y porth i Ogledd Iwerddon

Hediadau uniongyrchol o Gaerdydd i Belfast

Mae Belfast, prif ddinas Gogledd Iwerddon, yn ddinas gompact a bywiog sy'n cynnig profiad sy'n addas ar gyfer unrhyw boced. Mae hi hefyd yn ddinas sy'n llawn hanes cyfoethog, a bu iddi chwarae rhan bwysig yn y Chwyldro Diwydiannol ac adeiladu'r fythgofiadwy RMS Titanic.

Oherwydd bod yna gymaint i'w ddarganfod, mae'r ddinas yn cynnig teithiau cerdded, ar fws ac mewn tacsi fydd yn eich cludo i galon y ddinas. Yma byddwch yn canfod amrywiaeth o siopau, bariau a thai bwyta sydd yng nghanol awyrgylch cyfeillgar a chroesawgar.

Mae'r ddinas hefyd yn cynnig sin gerddoriaeth sy'n ffynnu, felly sicrhewch eich bod yn gwrando ar un o'r bandiau Gwyddelig traddodiadol sy'n chwarae yn y bariau a'r theatrau ar hyd a lled Belfast. Pwy â ŵyr pa dalent fyddwch yn ei ganfod!

  1. Clywed stori'r Titanic. Un o'r rhesymau y mae twristiaid yn ymweld â Belfast yw er mwyn dysgu mwy am y Titanic. Beth am fwcio lle ar un o Deithiau Cerdded Titanic!
  2. Mynd i siopa! Mae Belfast yn lle rhagorol i siopa, felly mwynhewch ddiwrnod yn chwilota drwy'r amrywiaeth o siopau'r stryd fawr a'r siopau annibynnol.
  3. Anghofio am gludiant cyhoeddus. Mae'r ddinas yn un gompact iawn felly gallwch ymweld â'r prif atyniadau'n hawdd ar droed.
  4. Mynd i'r sŵ! Am ddiwrnod gwych allan i'r teulu, ewch i ganol bywyd gwyllt yng Ngerddi Sŵoleg Belfast.
  5. Gadael y ddinas. Os oes angen diwrnod arnoch i ymlacio i ffwrdd o gyffro'r ddinas, ewch am daith am ddiwrnod allan i'r wlad. Dim ond awr i ffwrdd yw Sarn y Cawr!

Go see the Stormont Estate where the northern Irish parliament meet, it looks like a giant palace!

Gan Will Kinghan
Rhannwch eich cynghorion

Eich Atgofion Chi

Departs Arrives Llu Maw Mer Iau Gwe Sad Sul Airline
Belfast City (BHD)
07:55
From 29/10/2018
Until 29/03/2019
Cardiff (CWL)
09:00
Flight Flight Flight Flight Flight Flybe >
Belfast City (BHD)
13:55
From 03/11/2018
Until 30/03/2019
Cardiff (CWL)
15:00
Flight Flybe >
Belfast City (BHD)
19:15
From 29/10/2018
Until 27/03/2019
Cardiff (CWL)
20:25
Flight Flight Flight Flight Flight Flybe >
Cardiff (CWL)
06:20
From 29/10/2018
Until 29/03/2019
Belfast City (BHD)
07:25
Flight Flight Flight Flight Flight Flybe >
Cardiff (CWL)
12:20
From 03/11/2018
Until 30/03/2019
Belfast City (BHD)
13:25
Flight Flybe >
Cardiff (CWL)
17:45
From 29/10/2018
Until 27/03/2019
Belfast City (BHD)
18:45
Flight Flight Flight Flight Flight Flybe >
Gweld y teithiau i gyd Arrow

Darganfyddwch ragor o leoliadau

Arrow Arrow
Arrow
Arrow