28 Gorffennaf

Arwydd o safon i feysydd parcio’r Maes Awyr

Lai na blwyddyn ers i’r meysydd parcio gael eu rheoli’n fewnol mae Maes Awyr Caerdydd wedi ennill y safon glodfawr Park Mark®.

Mae hyn yn dangos i’n cwsmeriaid fod holl feysydd parcio Maes Awyr Caerdydd sydd ar y safle wedi ennill y statws ‘Parcio mwy Diogel’ – safon genedlaethol i feysydd parcio ar draws y DU sydd â throseddu isel ynddynt a mesurau mewn grym i sicrhau diogelwch pobl a cherbydau.

Yn dilyn asesiad trwyadl, mae maes parcio’r Maes Awyr nawr yn un o 25% o adnoddau parcio ceir y DU sy’n cwrdd â’r safonau uchel hyn ac sy’n gweithredu’n egnïol fesurau diogelwch i ostwng lefelau troseddu a darparu amgylchedd glân, diogel.

Meddai Debra Barber, Rheolwr Gyfarwyddwr Maes Awyr Caerdydd: “Mae’n tîm yn gweithio’n ddiflino i sicrhau fod ein cwsmeriaid yn mwynhau’r profiad pan fyddant yn hedfan o Gaerdydd, ac ry’n ni’n gwybod fod taith y cwsmeriaid yn dechrau cyn iddyn nhw fynd ar yr awyren. Mae’r arwydd yma o gydnabyddiaeth yn brawf o’r gofal a’r safonau uchel sy’n cael eu cynnal gan staff y meysydd parcio a staff amgylcheddol i ddiogelu’n safle ac i ddarparu’r safonau gwasanaeth uchaf, fel y gall cwsmeriaid deithio yn hyderus y bydd eu cerbyd yn ddiogel gyda ni.”

Rhoddir Park Mark®, i adnoddau parcio a lwyddodd i gyrraedd gofynion asesiad risg a gynhaliwyd gan yr heddlu ac mae’n fenter gan Gymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu (ACPO/S).