3 Awst

Maes Awyr Caerdydd yn cyrraedd Safon Brydeinig am Reoli Amgylcheddol

Mae archwiliad helaeth o system reoli amgylcheddol Maes Awyr Caerdydd wedi arwain at ennill cam dau o achrediad Safon Seren BS 8555:2003. Mae hyn yn cydnabod ymrwymiad y Maes Awyr tuag at gydymffurfiaeth gyfreithiol, perfformiad amgylcheddol a gwelliant parhaus.

Dyfarnwyd y safon yn dilyn archwiliad dau ddiwrnod llawn, oedd yn cynnwys archwiliad cynhwysfawr o brosesau amgylcheddol ac archwiliad manwl o holl safle Maes Awyr Caerdydd yn cynnwys y derfynfa, meysydd parcio a’r maes glanio.

Meddai Debra Barber, Rheolwr Gyfarwyddwr Maes Awyr Caerdydd: “Ry’n ni wedi ailwampio’n llwyr ein holl system reoli amgylcheddol yn ddiweddar, gan gyflwyno amcanion newydd a gweithdrefnau gweithredol cadarn. Roedd yr archwiliad yn gyfle da i ni brofi’r system newydd hon ac i gael ein cydnabod am ein hymrwymiad i gynaliadwyedd amgylcheddol.

“Bydd cymryd rhan yng Nghynllun Seren yn ein galluogi i reoli ein heffaith amgylcheddol, i gyflawni ein dyletswyddau hyd yr eithaf ac, yn bwysicaf oll, i barhau i wella. Cawsom hefyd ein henwi’n ddiweddar fel ardal ‘sero wastraff i dirlenwi’ sy’n brawf pellach o hyn. Rwy’n eithriadol o falch o’r tîm am yr orchest wych yma.”

Bydd Maes Awyr Caerdydd yn parhau i anelu tuag at gwblhau chwe cham yr achrediad yn ogystal â’r cynllun ‘Ticio Gwyrdd’.

Am fwy o wybodaeth am y safon yma sy’n gydnabyddedig yn y DU ewch i www.serenscheme.com.