27 Awst

Flybe yn cynyddu llwybrau o Gaerdydd

Bydd Flybe, cwmni awyrennau rhanbarthol mwyaf Ewrop, ar ddydd Llun Gŵyl y Banc hwn (31 Awst 2015), yn dathlu dechrau llwybr newydd gydol y flwyddyn rhwng Caerdydd a Munich yn ogystal ag ychwanegu 22 o deithiau hedfan ychwanegol at saith o’r llwybrau allweddol presennol sydd ganddyn nhw o ganlyniad i ddyfodiad eu hail awyren jet Embraer 195 gyda 118 sedd i gael ei lleoli yn y Maes Awyr.  I nodi’r achlysur, mae cynllun ar droed i roi profiad bywiog a lliwgar, Almaenig ei naws i deithwyr ei fwynhau ar ôl iddyn nhw gofrestru.

Bydd y teithiau newydd nôl a blaen i Munich ar gael ar ddyddiau Llun, Mercher, Iau, Gwener a Sadwrn, gyda thocynnau un ffordd ar gael o 44.99 bob ffordd yn cynnwys trethi a chostau. Mae’r llwybr newydd yma’n ychwanegiad at rwydwaith eang gydol y flwyddyn y cwmni awyrennau yn dilyn agor ei ganolfan newydd ym Maes Awyr Caerdydd ym mis Mehefin.

CAERDYDD (CWL) – MUNICH (MUC) Amserlen haf mewn grym 31 Awst  – 24 Hydref 2015

Llun/Mer/Iau/Gwe

Gadael CWL 1410  Cyrraedd MUC 1700  Gadael MUC 1735  Cyrraedd 1835

Sad
Gadael CWL 0950  Cyrraedd MUC 1245  Gadael MUC 1315  Cyrraedd 1415

Dyma uchafbwyntiau ychwanegu at amlder teithiau Flybe ar y llwybrau presennol yn dilyn dyfodiad yr ail  E-jet:

  • Corc – cryfhau’r gwasanaeth Sadwrn cyfredol gydag ail daith wythnosol ar ddydd Mawrth
  • Dulyn – cynyddu i ddwy daith feunyddiol Llun – Gwener wedi’u hamseru i allu dychwelyd yn hwylus yr un diwrnod, gydag un daith gynnar ar fore Sadwrn yn ychwanegol
  • Dusseldorf – tair taith ychwanegol yr wythnos ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener fydd yn cryfhau’r gwasanaeth Sadwrn cyfredol
  • Caeredin – cynyddu i ddau wasanaeth beunyddiol Llun – Gwener, ac ar y Sul
  • Glasgow –  nawr yn gweithredu pum taith yr wythnos Llun – Iau, ac ar y Sul
  • Milan Malpensa – cynyddu i dair taith yr wythnos yn dilyn ychwanegu dyddiau Iau a Sul
  • Paris Charles de Gaulle – gwasanaeth dyddiol newydd, yn gynnydd ar y pedair taith wythnosol gyfredol.

Bydd teithiau hedfan i Chambery a Genefa’n weithredol unwaith eto yn ystod y gaef, gyda theithiau wythnosol ar y Sadwrn yn dechrau ar 19 Rhagfyr, a fydd yn dod â chyfanswm nifer cyrchfannau Flybe o Gaerdydd i 13.  Mae manylion diweddaraf amserlen newydd yr holl lwybrau o Gaerdydd ar gael ar  www.flybe.com

Meddai Paul Simmons, Prif Swyddog Masnachol Flybe: “Ry’n wedi’n plesio’n arw gyda maint y gefnogaeth gawson ni i’n llwybrau newydd o Gaerdydd ers agor ein canolfan newydd. Rwy’n hynod falch ein bod nawr yn cynyddu’n presenoldeb gyda’r llwybr agoriadol yma i Munich a gyda’r niferoedd ychwanegol ry’n ni nawr yn eu cynnig ar saith o’n llwybrau mwyaf poblogaidd.”

Ychwanegodd Debra Barber, Rheolwr Gyfarwyddwr Maes Awyr Caerdydd: “Mae’n gyffrous iawn i ni weld yr ail awyren yn cyrraedd; bydd yn wirioneddol gryfhau rhwydwaith Flybe gyda mwy o ddewisiadau i gwsmeriaid gan gynnig hwylustod a gwerth am arian.  Mae cynyddu nifer y teithiau ar lwybrau allweddol ac ychwanegu Munich yn arbennig o fuddiol i’r rhai sy’n teithio nôl a blaen o Gymru ar fusnes. Mae tri mis cyntaf canolfan newydd Flybe wedi profi y bydd cwsmeriaid yn dewis Caerdydd ac ry’n ni’n hyderus y bydd y ganolfan yn parhau i ffynnu gan fod yr ail awyren wedi cyrraedd erbyn hyn.”