1 Medi

Cyswllt newydd â’r awyr i gwsmeriaid Maes Awyr Caerdydd

Mae FlightLink Wales, gwasanaeth gwennol lleol, wedi arwyddo cytundeb newydd gyda Maes Awyr Caerdydd i leoli ei hun yn y Maes Awyr gan ddod yn ddarparwr cludo preifat unigryw ar gyfer teithwyr busnes a hamdden sy’n hedfan i mewn ac allan o Gymru.

Bydd FlightLink Wales, sydd eisoes yn cludo miloedd o deithwyr busnes a gwyliau bob blwyddyn, yn agor canolfan ym Maes Awyr Caerdydd o ddydd Mawrth 1 Medi 2015, a bydd yn cynnig cyfle i drigolion gorllewin a gogledd dalgylch y Maes Awyr brofi’r gwasanaeth prydlon, cwrtais a phroffesiynol y mae cwsmeriaid y de ddwyrain wedi’i fwynhau ers bron i ddegawd.

Sefydlwyd FlightLink Wales, un o’r prif gwmnïau gwennol meysydd awyr â’i bencadlys yng nghanol dinas Caerdydd, gan Mo Rehman yn 2006 ac mae’n cynnig dewis o wasanaethau i gwsmeriaid – rhannu’r daith, taith ddethol neu daith mewn cerbyd moethus. Mae eu fflyd yn cynnwys amrywiaeth o geir salŵn, cerbydau amlbwrpas a bysiau bychain.

Meddai Mo Rehman, sylfaenydd FlightLink Wales: “Mae’n gyffrous iawn ein bod dechrau’r cytundeb newydd yma gyda Maes Awyr Caerdydd. Fel busnes Cymreig, roedd yn bwysig ein bod yn cynnig dewis o’r gwasanaethau gorau a’r mwyaf dibynadwy i ddefnyddwyr ein Maes Awyr cenedlaethol. Ry’n ni’n hynod falch fod Maes Awyr Caerdydd yn rhannu’n gweledigaeth ni o ddarparu gwasanaeth o safon uchel i’w gwsmeriaid.

“Mae’n gyfnod cyffrous i ni fel busnes ac rydyn ni’n mynd o nerth i nerth. Ry’n ni’n credu ein bod yn cynnig i’n cwsmeriaid yr hyn maen nhw ei angen er mwyn gwneud eu teithiau mor ddiffwdan â phosib. Ry’n ni am gynnig i deithwyr busnes a gwyliau siwrne gyffyrddus a fforddiadwy i ble bynnag maen nhw’n mynd. Rwy’n edrych ymlaen at gael defnyddio’r cyfle yma i ehangu’r busnes ymhellach i orllewin Cymru, ac i siarad yn uniongyrchol gyda phobl fusnes ynghylch eu hanghenion teithio busnes.”

I gael pris neu i archebu’ch taith nôl a blaen i Faes Awyr Caerdydd, ewch i  www.flightlinkwales.com neu ffoniwch 01446 728500.