22 Rhagfyr

Nadolig ym Maes Awyr Caerdydd

Mae Maes Awyr Caerdydd yn paratoi ar gyfer cynnydd o 50% yn fwy o deithwyr trwy ei ddrysau dros gyfnod yr ŵyl, gyda mwy o ddewis o lwybrau gydol y flwyddyn yn ei gwneud hyd yn oed yn haws i gwsmeriaid i hedfan adref neu i ddianc dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Y gyrchfan fwyaf poblogaidd yw Amsterdam, a llawer o’r teithwyr yn hedfan ymlaen ar dros 900+ o gysylltiadau ledled y byd gyda KLM. 

O ran cyrchfannau, y deg uchaf y Nadolig hwn yw:

  1. Amsterdam (gyda KLM)
  2. Dulyn (gyda Flybe ac Aer Lingus Regional)
  3. Caeredin (gyda Flybe)
  4. Alicante (gyda Vueling a Thomson)
  5. Tenerife (gyda Ryanair a Thomson)
  6. Malaga (gyda Vueling a Thomson)
  7. Paris Charles de Gaulle (gyda Flybe)
  8. Lanzarote (gyda Thomson)
  9. Belffast (gyda Flybe)
  10. Glasgow (gyda Flybe)


Mae lleoliadau heulog fel Alicante, Malaga a’r Ynysoedd Dedwydd yn denu pobl ar eu gwyliau dros gyfnod yr ŵyl, gyda llawer yn dewis i ddianc rhag y tywydd gaeafol am hinsawdd fwynach. Mae teithiau hedfan i Faro ym Mhortiwgal hefyd ar gael gydol y flwyddyn, gyda milltiroedd o arfordir i’w archwilio yn yr Algarve a’r cyffiniau

Mae newyddion da i selogion yr eira hefyd, gan fod teithiau wythnosol i Genefa a Chambery yn dechrau ar 19 Rhagfyr a modd cyrraedd hyd yn oed fwy o gyrchfannau gwyliau trwy Milan a Munich.

Gall y rhai sydd am gael gwyliau byr dros dymor y Nadolig hefyd roi cynnig ar Jersey, Corc, Caeredin a Dusseldorf gyda Flybe.

Mae Maes Awyr Caerdydd yn disgwyl tua 21,000 o deithwyr dros bythefnos y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, a disgwylir i ddydd Mawrth 22 Rhagfyr fod y diwrnod prysuraf.

Meddai Debra Barber, Rheolwr Gyfarwyddwr Maes Awyr Caerdydd: “Yn dilyn haf prysur, pan agorwyd canolfan dwy awyren newydd gan Flybe yng Nghaerdydd, rydym yn hynod falch o allu cynnig hyd yn oed mwy o lwybrau gydol y flwyddyn sy’n golygu mwy o ddewis i deithwyr yn y gaeaf.

Rydym wedi addurno’r derfynfa ac wedi gosod coeden enfawr diolch i Bentref Garddio Pugh, a bu plant o ysgol gynradd gyfagos yr Eglwys yng Nghymru, Sain Niclas, yn ein helpu i addurno’r goeden ac yn canu carolau yn y derfynfa hefyd. Mae’r staff yn mynd i ysbryd yr ŵyl go iawn, ac yn edrych ymlaen at dymor y gaeaf prysuraf ers 2009/10.

 “Pe byddai’r tymheredd yn disgyn mae gennym gynlluniau wrth gefn i sicrhau ein bod yn barod ac yn gallu cyfyngu ar unrhyw darfu pe bai’r eira’n achosi problemau” ychwanegodd Debra.

Y cyngor i deithwyr sy’n teithio i’r Maes Awyr dros wyliau’r Nadolig yw caniatáu digon o amser ar gyfer y daith, a dylid rhoi sylw arbennig i wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus gan fod cyfyngiadau posibl ar rai amserlenni arferol dros y cyfnod.

Dylai pobl sydd am deithio gyda chracers Nadolig gadarnhau gyda’r cwmni hedfan fod yn iawn i wneud hynny cyn cyrraedd y Maes Awyr a ni ddylai cwsmeriaid deithio gydag anrhegion wedi’u lapio yn eu bagiau llaw gan efallai y bydd angen eu hagor yn ystod y broses ddiogelwch”

Am fwy o wybodaeth a’r newyddion byw diweddaraf am deithiau hedfan ewch i  www.cardiff-airport.com neu dilynwch ni ar Twitter @Cardiff_Airport.