30 Rhagfyr

Maes Awyr Caerdydd yn nodi blwyddyn lwyddiannus

Cafwyd nifer o lwyddiannau nodedig ym Maes Awyr cenedlaethol Cymru eleni. Ymhlith yr uchafbwyntiau roedd:

Canolfan newydd i Flybe ym Maes Awyr Caerdydd. Agorodd cwmni awyrennau rhanbarthol mwyaf Ewrop ganolfan newydd ar gyfer dwy o’u hawyrennau jet Embraer195 ym mis Mehefin. Roedd hyn yn gychwyn ar rwydwaith 14 llwybr o Gaerdydd, yn cynnwys tri llwybr newydd sbon i Gorc, Munich a Milan.

Cafodd y datblygiad mawr hwn effaith enfawr ar dwf nifer y teithwyr ym Maes Awyr Caerdydd sydd, ynghyd â’n cwmnïau hedfan eraill, wedi gweld cynnydd o 13% yn niferoedd y teithwyr o gymharu â 2014. Y mis cyflymaf ei dwf yn 2015 oedd Hydref* pan welwyd cynnydd o 62% o gymharu â’r un mis y llynedd. Roedd cynnydd hefyd o 21% yn nifer y teithwyr ym mis Medi, 32% ym mis Tachwedd a 52% ym mis Rhagfyr.  

Vueling yn cadarnhau seddi ychwanegol ar gyfer haf 2016. Ar ôl yr haf gorau mewn pedair blynedd i’r cwmni hedfan Sbaenaidd ym Maes Awyr Caerdydd, mae Vueling eisoes wedi cyhoeddi teithiau hedfan ychwanegol ar y pedwar llwybr i Barcelona, Malaga, Alicante a Palma Majorca yn 2016 gan gynnig 140,000 sedd ar werth rhwng misoedd Ebrill a Hydref, cynnydd o 31% mewn nifer ar gyfer yr haf sydd i ddod.

British Airways yn dewis Maes Awyr Caerdydd. Ym mis Hydref, cafodd adnodd British Airways ar ei safle ym Maes Awyr Caerdydd ei enwi fel prif ganolfan cynnal a chadw’r cwmni ar gyfer ei fflyd gyfan o awyrennau Boeing, yn cynnwys y 787 Dreamliner newydd. Hwb enfawr i’r diwydiant yng Nghymru gyda nifer o gyfleoedd hyfforddi newydd i fyfyrwyr peirianneg.

Cydnabyddiaeth gan y diwydiant am lwyddiannau amgylcheddol. Ym mis Tachwedd cafodd Caerdydd ei enwi fel y Maes Awyr gorau yn y DU am fenter amgylcheddol gan y Gymdeithas Gweithredwyr Meysydd Awyr (AOA), o ganlyniad uniongyrchol i’r oll a gyflawnwyd gennym yn y maes amgylcheddol eleni yn cynnwys cael ein henwi yn sefydliad ‘tirlenwi diwastraff’.

Blwyddyn fawr i ddigwyddiadau chwaraeon. Rhoddodd Cwpan Rygbi’r Byd dde Cymru yn gadarn ar y map wrth i Stadiwm y Mileniwm gynnal rhai o’r gemau allweddol yn ystod y gystadleuaeth, yn cynnwys y Gemau Go-gynderfynol. O ran Maes Awyr Caerdydd roedd hyn yn golygu mewnlifiad enfawr o gefnogwyr yn teithio drwy ei ddrysau, yn wir dros 35,000, gyda’r mwyafrif yn dod o Ffrainc ac Iwerddon.

Gan edrych ymlaen at 2016, mae Maes Awyr Caerdydd wedi ymrwymo i barhau ar y llwybr cadarnhaol hwn tuag at dwf yn nifer y teithwyr gyda llawer eisoes yn barod. Bydd Flybe yn dechrau ar ei deithiau hedfan newydd i Verona unwaith yr wythnos, wrth i deithiau i Milan a Faro gynyddu i bedair gwaith yr wythnos ar yr adegau brig. Bydd taith siarter i Cancun yn gadael ym mis Mai gyda Thomas Cook ac yng ngaeaf 2016 bydd teithiau hedfan uniongyrchol newydd i gwrdd â mordeithiau yn Dubai yn dechrau gyda Thomson a bydd P&O Cruises yn parhau gyda rhaglen arall o deithiau hedfan mordaith i’r Caribî.

Bydd ein Lolfa Ymadael yn cael ei hadnewyddu’n sylweddol ddechrau’r Flwyddyn Newydd, gyda siop ddi-doll newydd sbon a bwyty a bar i deithwyr eu mwynhau cyn teithio. 

O fis Chwefror 2016 bydd y sianel Made in Cardiff TV yn darlledu ail dymor y gyfres ddogfen bry ar y wal boblogaidd ‘The Airport’ – fydd yn rhoi sylw i gamau nesaf gweddnewidiad Maes Awyr Caerdydd.

Meddai Debra Barber, Rheolwr Gyfarwyddwr a Phrif Swyddog Gweithredu Maes Awyr Caerdydd: “Bu 2015 yn flwyddyn ddatblygu allweddol i ni, ac er i ganolfan newydd Flybe gael effaith enfawr, cafodd y cwmnïau hedfan eraill yn cynnwys Thomson, Thomas Cook, Vueling, Aer Lingus, KLM a Ryanair i gyd flwyddyn wych yn hedfan i mewn ac allan o Gaerdydd.

“Wrth edrych ymlaen at 2016, rydym yn canolbwyntio ar gynnig hyd yn oed fwy i’n cwsmeriaid. Mae gwaith adnewyddu ar fin dechrau yn yr ardal ymadael a fydd yn gwella taith y cwsmer, tra bo trafodaethau allweddol yn parhau gyda chwmnïau hedfan i ddenu llwybrau newydd. Gyda’n Cadeirydd newydd wrth y llyw rydyn ni’n awr yn symud i gyfnod newydd, cyffrous ac rwy’n hynod ddiolchgar i’n cwsmeriaid am ein cefnogi ar y daith hyd yma. Gan edrych ymlaen at flwyddyn lewyrchus yn 2016.”

Lawrlwythwch ein ffeithlun yma