19 Ionawr

Maes Awyr Caerdydd yn cryfhau’r tîm Gweithredol

Mae Bwrdd Maes Awyr Caerdydd yn parhau i gryfhau ei dîm Gweithredol gyda’r cyhoeddiad heddiw am benodiad Huw Lewis fel Cyfarwyddwr Cyllid.

Bydd Huw yn atebol i Debra Barber, a gafodd ei chadarnhau’n ddiweddar fel Rheolwr Gyfarwyddwr a Phrif Swyddog Gweithredu, ac mae’r penodiad hwn yn dilyn cyhoeddiad yr wythnos diwethaf o benodiad Spencer Birns, fel Cyfarwyddwr Masnachol, fydd yn arwain yr holl ddatblygiadau busnes awyrenegol a busnes heb fod yn awyrenegol. Bydd y tri chyfarwyddwr gweithredol yn eistedd ar fwrdd y Maes Awyr ynghyd â thri chyfarwyddwr anweithredol.

Meddai Roger Lewis, Cadeirydd Maes Awyr Caerdydd: "Mae Huw yn dod â phrofiad datblygu strategol ac ariannol arwyddocaol i’r cwmni. Mae’r penodiad allweddol hwn yn ategu sgiliau a chefndir ein Rheolwr Gyfarwyddwr a’n Cyfarwyddwr Masnachol, ill dau’n arbenigwyr ar reoli a datblygu ein Maes Awyr a’n busnes awyrenegol.  Fel bwrdd rydym yn parhau i ddatblygu ein strategaeth gyffredinol er mwyn darparu maes awyr ffyniannus i Gymru y gallwn i gyd fod yn falch ohono."  

        

Daw Huw, sy’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, â chyfoeth o brofiad ariannol a rheoli gydag ef a llwyddiant blaenorol yn cefnogi sefydliadau i gyflawni

amcanion strategol drwy bartneriaethau busnes, datblygu timau a meddwl dadansoddol. Mae’n arweinydd dynamig gyda ffocws masnachol, ac yn ddiweddar

ymgymerodd â rôl Prif Swyddog Ariannol yn Pure Wafer plc.

Dechreuodd ei yrfa mewn swyddi archwilio dramor cyn symud i swyddi rheolaeth ariannol mewn sefydliadau mawr yn cynnwys GE a’r BBC. Cyn hynny bu ynghlwm ag arwain busnesau drwy gyfnodau twf ac mae’n gynghorydd strategol profiadol ac yn feddyliwr dadansoddol, ac ar yr un pryd yn angerddol am ganolbwyntio ar ddarparu ansawdd.

Meddai Debra Barber, Rheolwr Gyfarwyddwr a Phrif Swyddog Gweithredu Maes Awyr Caerdydd: “Mae Huw yn ymuno â ni ar adeg gyffrous yn natblygiad y Maes Awyr. Rwy’n hynod falch ei fod yn ymuno â’r tîm Gweithredol. Mae gan Huw gefndir trawiadol, daw ag ystod eang o sgiliau gydag ef a ffocws cryf ar berthnasau, a fydd yn ased allweddol i’r Maes Awyr wrth i’n strategaeth ar gyfer llwyddiant esblygu. Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at gael cydweithio gydag ef ac rwy’n hynod falch o gael ei groesawu i’n tîm”.

Ychwanegodd Huw Lewis: “Mae’n anrhydedd i mi gael ymuno a thîm mor egnïol ac ymrwymedig. Maes Awyr Caerdydd yw Maes Awyr cenedlaethol Cymru ac mewn gwirionedd mae’n symud ymlaen i’w gyfnod twf nesaf, mae cael bod yn rhan o’r daith hon yn hynod gyffrous ac rwy’n awchu i gael dechrau arni!”