24 Chwefror

Maes Awyr Caerdydd a Chymru’n croesawu Aston Martin

Gwneuthurwr ceir eiconig yn dewis Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan

Heddiw bu Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yn croesawu Aston Martin i Gymru’n swyddogol wedi i’r gwneuthurwr ceir Prydeinig eiconig gyhoeddi ei fod wedi dewis ‘Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan’ yn safle ar gyfer ei ail leoliad gweithgynhyrchu.

Yn y ganolfan gweithgynhyrchu newydd bydd Aston Martin yn cynhyrchu’i gerbyd DBX newydd yng Nghymru o 2020. Bydd yn creu dros 750 o swyddi hyfedr yn Sain Tathan, ac yn ganlyniad uniongyrchol i’r buddsoddiad, bydd 1000 o swyddi eraill yn cael eu creu ar hyd y gadwyn gyflenwi ac ymysg busnesau lleol.

Meddai Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones:

“Rwy’n hynod falch o gael croesawu Aston Martin yn swyddogol i Gymru. Rydym ni wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r cwmni am bron i ddwy flynedd yn wyneb cystadleuaeth ffyrnig gan safleoedd posibl eraill ar draws y byd. Mae ein llwyddiant heddiw yn destament i enw da, ymroddiad a sgiliau’r gweithlu yng Nghymru, rhinweddau sydd gyfystyr â brand mor foethus a chrefftus ag Aston Martin.

“Mae heddiw’n ddechrau ar berthynas hirdymor rhwng Cymru ac Aston Martin. Byddwn yn cydweithio i adeiladu ar seiliau cadarn ein partneriaeth i feithrin dyfodol llewyrchus a gwerthfawr i’r cwmni eiconig hwn a’i weithlu crefftus yng Nghymru.”

Croesawodd Debra Barber, Rheolwr Gyfarwyddwr a Phrif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd gyhoeddiad Aston Martin heddiw:

“Mae’n newyddion anhygoel ac rydym wrth ein bodd yn croesawu brand mor glodfawr i Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan. Mae hyn yn destament i Gymru a’r gweithlu Cymreig a hefyd i rym cynyddol yr ardal fenter sy’n parhau i ffynnu.

“Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu partneriaeth hirdymor gydag Aston Martin i sicrhau ein bod yn gallu cefnogi eu twf ac yn ei dro dwf cyson yr ardal fenter er mwyn gweld Cymru lwyddiannus a ffyniannus.”  

Meddai’r Gweinidog dros yr Economi, Edwina Hart:

“Mae penderfyniad Aston Martin i fuddsoddi yn ei safle gweithgynhyrchu newydd yn Sain Tathan yn nodi eiliad arwyddocaol yn hanes y sector modurol yng Nghymru. Eisoes mae gennym dros 150 o gwmnïau ynghlwm â’r gadwyn gyflenwi fodurol, yn cyflogi tua 18,000 o bobl ac yn cyfrannu dros £3biliwn i economi Cymru, ond bydd hyn y tro cyntaf ers bron i 50 mlynedd i ni weld cerbydau’n dod oddi ar y llinell gynhyrchu yng Nghymru. 

“Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth ag Aston Martin i sicrhau y bydd y safle, yng nghalon Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan, yn parhau i gyd-fynd â dyheadau’r cwmni ar gyfer twf yn y dyfodol ac y bydd yn darparu cyflogaeth hyfedr a chyfleoedd prentisiaeth o safon fyd-eang yn y sector fodurol am sawl cenhedlaeth i ddod.”

Meddai Dr Andrew Palmer, Prif Swyddog Gweithredol Aston Martin:

“Yn ystod ein hanes 103 mlynedd, daeth Aston Martin yn enwog am wneud ceir hardd, wedi’u saernïo â llaw yn Lloegr. Yn ystod proses fanwl o werthuso dros 20 safle posibl ledled y byd ar gyfer yr adnodd gweithgynhyrchu newydd hwn, roeddem yn gyson yn llawn edmygedd o’r ffocws ar ansawdd, cost a chyflymder yn nhîm Llywodraeth Cymru. Fel cwmni Prydeinig gwych, rydym yn edrych ymlaen at weld Sain Tathan yn ymuno â Gaydon fel ein hail ganolfan o ragoriaeth gweithgynhyrchu â llaw,” ychwanegodd Dr Palmer.

Gwnaeth Prif Swyddog Gweithredol Aston Martin, Dr Andrew Palmer y cyhoeddiad mewn digwyddiad ym mhencadlys Llywodraeth Cymru ym Mharc Cathays, Caerdydd, heddiw gyda Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones a’r Gweinidog dros yr Economi, Edwina Hart. Dadorchuddiwyd enghraifft arbrofol o’r cerbyd DBX newydd y tu allan i’r swyddfeydd nodedig.