1 Mawrth

Maes Awyr Caerdydd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Mae nifer o ddathliadau Cymreig yn digwydd ar hyd a lled Maes Awyr Caerdydd heddiw (1 Mawrth) i nodi Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd baneri Cymreig a chennin Pedr yn addurno’r derfynfa, a bydd y staff yn gwisgo’u crysau rygbi i’r gwaith a bydd gwirfoddolwyr Marie Curie o’r hosbis leol yn casglu ar ran eu hapêl cennin Pedr i’r hosbis ym Mhenarth gerllaw.

Bydd teithwyr fydd yn ymweld â’r Caffi Cwtch cyn ymadael yn cael pice ar y maen am ddim gydag unrhyw gwpaned o goffi a brynir, a bydd yr Echo Bar yn yr ardal ymadael yn cynnig dewis o gwrw Brains.

Mae ein siop ddi-doll a di-dreth Nuance newydd sbon, a agorwyd gan y dyfarnwr rygbi Cymreig Nigel Owens yr wythnos diwethaf, yn cadw amrywiaeth o ffefrynnau Cymreig yn cynnwys Penderyn, Aur Clogau a Brecon Carreg. Bydd staff wrth law i gynnig danteithion bach melys i’w mwynhau wrth iddyn nhw bori wrth grwydro drwy’r siop newydd.

Bydd plant o’r feithrinfa ddydd gerllaw, Passport to Play, yn ymweld ac yn ymuno yn y dathlu yn eu gwisg draddodiadol Gymreig cyn mwynhau cinio Gŵyl Dewi arbennig yn ôl yn y feithrinfa.

Yn cychwyn hyrwyddiad Disney arbennig, bydd staff yn croesawu teithwyr heddiw drwy gynnig y cyfle i ennill gwyliau i’r teulu yn Disnleyland Paris ar gyfer dathliadau Penwythnos Cymreig Disney yn 2017

Yn y neuadd gyrraedd bydd ein cerflun newydd sbon o ddraig yn cael ei ddadorchuddio, a dewisir ei enw neu ei henw gan bleidlais ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #NameOurDragon. 

Meddai Debra Barber, Rheolwr Gyfarwyddwr a Phrif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd: “Mae Dydd Gŵyl Dewi’n ddiwrnod arbennig i ni, rydym yn hynod falch o’n hetifeddiaeth Gymreig felly dyma’r cyfle delfrydol i ni ddathlu gyda’r teithwyr a’r staff.

Yn Faes Awyr cenedlaethol i Gymru, rydym wedi ymrwymo i gynnig y profiadau gorau i’n teithwyr a dewis eang o gyrchfannau, gan gynnig croeso cynnes Cymreig i bawb sy’n cerdded drwy ein drysau. Mae llawer yn digwydd heddiw, rydym yn gwahodd ein cwsmeriaid i ymuno yn y dathlu ac i chwifio baner Cymru gyda ni!”