12 Gorffennaf

Caerdydd yn cael ei enwi y maes awyr sy’n tyfu gyflymaf yn y DU

Caerdydd nawr yw’r maes awyr cyflymaf ei dwf yn y DU sy’n trafod dros filiwn o deithwyr yn rheolaidd yn flynyddol.

Mae’r cyfanswm treigl o deithwyr sy’n hedfan o Gaerdydd nawr yn 1,302,583 sy’n cynrychioli twf yn nifer y teithwyr o 28% dros y 12 mis diwethaf (Mehefin 2015- Mehefin 2016). 

Gwelodd Maes Awyr Caerdydd dwf dros 13 mis yn olynol. Ym mis Mehefin yn unig cafwyd cynnydd o 17% yn nifer y teithwyr a deithiodd drwy’r maes awyr o’i gymharu â’r un mis y llynedd, a bu hyn yn gychwyn llwyddiannus a phrysur i dymor yr haf.

Cafodd y Maes Awyr hwb gan lwyddiant Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2016 pan deithiodd dros 6,000 o bobl ar deithiau siarter i wylio Cymru’n cystadlu yn Ffrainc, a chafwyd digwyddiad cyffrous i groesawu’r tîm gartref wrth iddyn nhw hedfan i Gaerdydd ar 8 Gorffennaf.

Mae’r newyddion yma’n dilyn nifer o gyhoeddiadau pwysig gan ein cwmnïau hedfan a’n gweithredwyr dros yr wythnosau diwethaf:

  • Cyhoeddodd Thomas Cook y bydd unwaith eto’n gweithredu teithiau uniongyrchol i Orlando yn haf 2017 

 

  • Ychwanegodd Newmarket Holidays gyrchfannau newydd at ei raglen yn haf 2017, pan fydd teithiau siarter yn gweithredu i Ferona, Naples, Fenis a Dubrovnik, ac mae Balkan Holidays a Thomson hefyd wedi cyhoeddi eu rhaglen hedfan ar gyfer haf 2017

 

  • Bydd teithiau hedfan mordaith ychwanegol ar gael i’r Caribî yn nhymor y gaeaf 2016/17 gyda P&O Cruises a dau wasanaeth i Dubai gan Thomson er mwyn i deithwyr allu cyrraedd y llong fordaith Celebration yn y porthladd.

Erbyn hyn mae ein teithwyr yn manteisio ar ddewis ehangach o gyrchfannau, gwell argaeledd ac amseru gwell ar lwybrau allweddol, a hefyd mae cwmnïau hedfan yn cynnig gwell gwerth am arian wrth hedfan o Gaerdydd.

Meddai Roger Lewis, Cadeirydd Maes Awyr Caerdydd: “Heddiw rydym yn anfon neges i’r byd fod Cymru wirioneddol ar agor am fusnes.

“O blith y meysydd awyr yn y DU sy’n gyson yn trafod dros filiwn o deithwyr, Maes Awyr Caerdydd yw’r un sy’n tyfu gyflymaf. Rydym wedi llwyddo cael twf am un deg tri mis yn olynol ac wedi llwyddo cael twf o 28% dros y flwyddyn ddiwethaf. Yn ogystal, rydym yn hyderus yn rhagweld y twf yn parhau dros y ddwy flynedd nesaf. Rydym yn ased cenedlaethol i Gymru ac rydym yn bwriadu ehangu ar ein gweithgaredd i adlewyrchu hyn.”

Ychwanegodd Debra Barber, Rheolwr Gyfarwyddwr a Phrif Swyddog Gweithredu Maes Awyr Caerdydd: “Bu hwn yn gyfnod cyffrous yn natblygiad Maes Awyr Caerdydd, o ran twf yn nifer y teithwyr a gwelliannau ym mhrofiadau’r cwsmer fel ei gilydd.

“Rydym yn cydweithio’n agos gyda’n partneriaid, y cwmnïau hedfan, ac rydym yn canolbwyntio ar gyfleu twf cynaliadwy, felly mae bod y maes awyr sy’n tyfu gyflymaf yn y DU yn ein gosod ar wahân oddi wrth ein cymheiriaid ac mae’n cryfhau ein safle oddi mewn i’r farchnad.

“Fel maes awyr cenedlaethol y wlad rydym yn falch o weld mwy a mwy o gwsmeriaid o Gymru yn defnyddio’r maes awyr bob dydd, wrth i ni hefyd weithredu fel y porth i Gymru ar gyfer ymwelwyr rhyngwladol. Rwy’n ffyddiog y byddwn, gyda llwyddiant parhaus fel hyn, yn gweld cwmnïau hedfan yn parhau i fuddsoddi yng Nghymru gan ehangu’r dewis i’n cwsmeriaid.”

Un deg tri mis o dwf yn nifer y teithwyr:

Mis 2015-16

% twf yn erbyn y flwyddyn flaenorol

Nifer y teithwyr

Mehefin 15

12%

133,137

Gorffennaf 15

8%

139,805

Awst 15

10%

149,230

Medi 15

21%

150,477

Hydref 15

62%

149,823

Tachwedd15

32%

65,040

Rhagfyr 15

56%

64,220

Ionawr 16

42%

59,715

Chwefror 16

68%

75,055

Mawrth 16

29%

78,413

Ebrill 16

40%

80,545

Mai 16

27%

134,285

Mehefin 16

17%

156,162

 

Lawrlwythwch yr adroddiad