5 Hydref

Omega Breaks yn cyhoeddi fod y ‘daith hedfan nos’ unigryw i chwilio am Oleuni’r Gogledd yn ei hôl

Yn dilyn y daith agoriadol hynod boblogaidd ym mis Mawrth, mae’r trefnydd teithiau  Omega Breaks wedi cyhoeddi fod cyfle arall i sêr-dremwyr brwd ddarganfod Goleuni’r Gogledd o Gaerdydd y flwyddyn nesaf, gan hedfan ar ddydd Gwener 8 Mawrth 2019.

Bydd y wibdaith unigryw hon yn cynnig cyfle ‘unwaith mewn oes’ i hedfan mewn awyren i gyrchu tua Goleuni’r Gogledd, sioe oleuadau naturiol yn deillio o’r rhyngweithio rhwng meysydd magnetig y Ddaear a’r Haul. Gall gwedd Goleuni’r Gogledd amrywio o wrid gwan i wledd syfrdanol i’r llygaid sy’n llanw’r awyr, ond mae i’w weld ar ei orau yn agos a hynny heb effeithiau lefel y ddaear gan gymylau, llygredd golau neu gyflwr y tywydd.

Mae’r profiad yn dechrau ym Maes Awyr Caerdydd gyda chyflwyniad yn y derfynfa gan y seryddwr gwadd, Pete Lawrence, cyflwynydd rhaglen y BBC, Sky at Night. Yn ymuno ag ef fydd Nigel Bradbury, Cymrawd y Gymdeithas Seryddol Frenhinol a seryddwr amatur gweithgar ers dros 40 mlynedd.

Bydd y daith hedfan, sy’n para hyd at dair awr a thri chwarter, yn dechrau o Gaerdydd yn y tywyllwch ac yn chwilio am y golygfeydd gorau fydd ar gael o Oleuni’r Gogledd, gyda sylwebaeth o fewn yr awyren gan y ddau seryddwr arbenigol. Bydd y daith hefyd yn cynnwys lluniaeth a gwasanaeth arbenigwr teithiau Omega Breaks i sicrhau y bydd y gwesteion yn cael y profiad gorau posibl.

Meddai Deb Barber, Prif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd: “Bydd ein cwsmeriaid yn wirioneddol fwynhau’r cyfle i hedfan o Gaerdydd i ddarganfod ffenomen naturiol gyda’r mwyaf anhygoel yn y byd a hynny o’r awyr. Roedd hyn yn ychwanegiad mor unigryw a phoblogaidd i’n hamserlen yn ôl yn y gwanwyn, felly mae’n wych i weld profiad Goleuni’r Gogledd gydag Omega Breaks yn dychwelyd yn 2019.”

Ychwanegodd Peter Truman, Ymgynghorydd Seryddiaeth gydag Omega Breaks: “Mae’r teithiau hedfan unigryw hyn, a fu’n weithredol ers 20 mlynedd, yn cynnig cyfle gwirioneddol wych i weld Goleuni’r Gogledd.

Byddwn uwchlaw’r prif rwystr, gorchudd cwmwl, a bydd gennym drosolwg llawer lletach o’r Hirgrwn Awroraidd nag sy’n bosib o lefel y ddaear, gan y byddwn tua 36000 troedfedd uwchlaw lefel y môr.”

I archebu taith hedfan Goleuni’r Gogledd gydag Omega Breaks, ewch i’r wefan, ffoniwch 0330 013 0145 neu ewch at eich trefnydd teithiau lleol i holi.