16 Hydref

Gwyliau gwych Nadoligaidd o Faes Awyr Caerdydd

Gall teithwyr naill ai brofi taith undydd i’r Lapdir, neu fwynhau seibiant hwy 2 noson i fwynhau gwyliau Nadoligaidd.

Gall teithwyr fwynhau taith undydd i’r Lapdir yn y Ffindir o Faes Awyr Caerdydd gyda Transun ar 15 Rhagfyr. Mae’r trip yn cynnwys y cyfle i brofi taith mewn car eira a char llusg ceirw Llychlyn, mynd ar dobogan ac wrth gwrs cyfle i gwrdd â Siôn Corn.

Mae Newmarket Holidays hefyd yn trefnu taith undydd i’r Lapdir yn Sweden ar 9 Rhagfyr. Mae’r trip yn cynnwys gweithgareddau cyffrous y gaeaf megis mynd drwy ardal wyllt yr Arctig ar gar llusg wedi’i dynnu gan hysgwn, a gweithgaredd ‘Chwilio am Santa’.

Mae’r teithiau undydd gyda’r ddau gwmni yn cynnwys prydau poeth yn ystod y daith hedfan a dillad thermol, twym.

I’r sawl sydd am dreulio mwy na diwrnod yn archwilio’r Lapdir, mae’r trefnydd teithiau Hotelplan wedi trefnu dwy daith yn gadael ar 6 ac 11 Rhagfyr. Archebwch eich lle ar drip ‘Hud Santa’ i gael gweithgareddau a chwaraeon Nadoligaidd safonol, neu os am rywbeth ychydig yn wahanol, mae taith foethus ‘Awrora Santa’ ar gael i’w harchebu sy’n cynnwys cyfle i weld Goleuni’r Gogledd o iglw ac i fwynhau ‘cinio’r ardal wyllt.’ Mae ychwanegiadau dewisol hefyd ar gael megis Saffari Eira a ‘Rhedfa Rwdolff.’

Meddai Deb Barber, Prif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd: ‘Mae’n anhygoel gallu cynnig teithiau hedfan unwaith eto i’r Lapdir y gaeaf hwn er mwyn i deuluoedd gael cyfle i gwrdd â Siôn Corn a mwynhau Nadolig gwyn. Mae hedfan o’ch maes awyr lleol yn golygu bod modd i chi fwynhau taith hudolus i’r Lapdir mewn un diwrnod.’

I’r sawl sy’n chwilio am ddihangfa gaeaf i rywle arall, gall teithwyr fwynhau gwyliau sgïo o Gaerdydd gyda gwasanaeth uniongyrchol i Chambery, Genefa, Munich a Milan Malpensa gyda Flybe. Fel dewis arall, gall teithwyr hedfan i haul y gaeaf y Nadolig hwn, a chyrchu traethau yn cynnwys Malaga ac Alicante gyda Vueling a Ffaro gyda Ryanair a Flybe.

Am fwy o fanylion am deithiau undydd i’r Lapdir o Gaerdydd ewch i  www.transun.co.uk a www.newmarketholidays.co.uk. I archebu gwyliau 2 noson ‘Hud Santa’ neu ‘Awrora Santa’, ewch i  www.santaclaustrips.co.uk