18 Hydref

Ryanair yn lansio amserlen haf 2019 Caerdydd

Heddiw (18 Hydref), lansiodd prif gwmni hedfan Ewrop, Ryanair, ei amserlen ar gyfer haf 2019 o Gaerdydd gyda 2 lwybr newydd i Barcelona a Malta a chyfanswm o 4 llwybr, wrth iddo ddyblu’r gwasanaeth yng Nghaerdydd.

Bydd amserlen haf 2019 Caerdydd yn cynnig:

  • 2 lwybr newydd i: Barcelona (2 yr wythnos) a Malta (2 yr wythnos)
  • 4 llwybr yn gyfan gwbl: Ffaro (2 yr wythnos) a Tenerife (wythnosol)
  • 7 taith hedfan yr wythnos
  • 100,000 cwsmer y flwyddyn

Gall defnyddwyr yng Nghaerdydd ac ymwelwyr nawr archebu eu gwyliau ar 4 llwybr yn haf 2019 am y pris rhataf. I ddathlu lansio amserlen haf 2019 Caerdydd, mae Ryanair wedi lansio arwerthiant seddau gyda’r prisiau o Gaerdydd ar werth o gyn lleied â £24.99, ar gyfer teithio ym misoedd Ebrill a Mai, ond bydd rhaid eu harchebu cyn hanner nos ddydd Gwener (19 Hydref) ar wefan Ryanair.com yn unig.

Meddai Robin Kiely ar ran Ryanair:

Rydym yn falch o gael lansio amserlen haf 2019 Caerdydd gyda 4 llwybr, yn cynnwys 2 lwybr newydd i  Barcelona a Malta, wrth i ni ddyblu ein gwasanaeth yng Nghaerdydd. Nawr gall cwsmeriaid o Gymru archebu teithiau i’r heulwen cyn belled â Hydref 2019, y cyfan ar y prisiau rhataf.

I ddathlu, rydym yn rhyddhau tocynnau i’w prynu o gyn lleied â £24.99, ar gyfer teithio ym misoedd Ebrill a Mai, ond sydd ar gael yn unig i’w harchebu hyd at hanner nos ddydd Gwener (19 Hydref). Gan y bydd y tocynnau anhygoel o rad yma’n cael eu cipio’n gyflym, dylai cwsmeriaid fynd i www.ryanair.com er mwyn osgoi cael eu siomi.”

Meddai Prif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd, Deb Barber:

Mae’n wych gweld Ryanair yn parhau i gydnabod y potensial sy’n bodoli i adeiladu ar ei wasanaeth ym Maes Awyr Caerdydd, ac eisoes wedi cyhoeddi llwybr newydd i Malta o fis Ebrill 2019 ymlaen. Ar ben hynny, rydym yn hynod falch o glywed cyhoeddiad heddiw y bydd Ryanair yn dechrau gweithredu teithiau hedfan pris isel, rheolaidd i Barcelona o’r haf nesaf ymlaen – y cyrchfan delfrydol ar gyfer gwyliau mewn dinas neu wyliau ar draeth yn yr haul.

Mae cyhoeddi dau lwybr newydd mewn dau fis yn golygu fod Ryanair bellach wedi dyblu’r dewis o gyrchfannau ar gyfer haf 2019.”