24 Hydref

Maes Awyr Caerdydd yn hedfan i’r gaeaf gyda mwy o dwf yn nifer y teithwyr

Dangosodd niferoedd y teithwyr ym mis Medi fis arall o gynnydd, gan groesawu dros  178,681 o deithwyr, sy’n cynrychioli cynnydd o 7% o gymharu â’r un mis y llynedd.

Dros y 12 mis diwethaf mae dros 1.56 miliwn cwsmer wedi hedfan i mewn ac allan o Gaerdydd, gan ddefnyddio’r Maes Awyr fel man ymadael a phorth allweddol i’r DU.

Wrth i ni symud i dymor y gaeaf, mae Maes Awyr Caerdydd yn edrych ar nifer o ddatblygiadau cyffrous, yn cynnwys y canlynol:

  • Mae Ryanair wedi cyhoeddi dau lwybr newydd ar gyfer haf 2019 i Malta a Barcelona, ac felly yn dyblu ei ddewis o lwybrau drwy ychwanegu at y gwasanaethau presennol i Ffaro a Tenerife

 

  • Mae Flybe wedi cyhoeddi ei amserlen gyfan ar gyfer haf 2019, gan ychwanegu gwasanaethau ychwanegol i Glasgow, Caeredin a Paris Charles de Gaulle

 

  • Cyhoeddodd TUI y bydd awyren ychwanegol yn ei ganolfan yng Nghaerdydd ar gyfer haf 2019, a fydd yn cynnig 100,000 o seddau ychwanegol a gwasanaethau newydd i Dubrovnik (Croatia), Napoli (Yr Eidal), Enfidha (Tiwnisia) a Hurghada (Yr Aifft)

 

  • Mae Thomas Cook wedi ymestyn ei amserlen haf i ddechrau ym mis Ebrill 2019, yn ogystal ag ychwanegu llwybr newydd i Enfidha (Tiwnisia)

 

  • Yn fenter ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru, cyhoeddwyd y bydd Maes Awyr Caerdydd yn cymryd yr awenau o ran gweithredu, rheoli a chynnal a chadw maes glanio a pharc busnes Sain Tathan yn 2019

 

  • Cwblhau buddsoddiad o £4 miliwn i wella profiad y cwsmer o fewn y derfynfa a dechrau ar waith pellach i wella’r broses archwilio er diogelwch, drwy osod systemau â’r dechnoleg ddiweddaraf ar gyfer dychwelyd hambwrdd

 

Meddai Deb Barber, Prif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd:

Wrth i ni ffarwelio â’r haf prysuraf mewn deng mlynedd ac edrych ymlaen at y tymor nesaf o hedfan, mae’n addawol gweld nifer y teithwyr yn parhau i dyfu.

Mae ein cwmnïau hedfan, fel Flybe er enghraifft, yn parhau i ymateb i’r hyder heintus hwn drwy ychwanegu mwy a mwy o seddau ar eu gwasanaethau poblogaidd fel y rhai i Glasgow, Caeredin a Paris.

Gyda chanlyniadau misol cryf megis cynnydd yn nhwf niferoedd y teithwyr o 7% ym mis Medi ac 8% dros y 12 mis diwethaf, rydym yn gyfforddus ar y trywydd iawn i gyflawni’r twf dau ddigid a ragwelwyd ar ddechrau’r flwyddyn.

Mae ein gwaith yn parhau i gyfleu busnes maes awyr cynaliadwy sy’n cwmpasu portffolio amrywiol o gynnyrch a gwasanaethau, ond, yn bennaf oll, rydym yn angerddol ynglŷn â chwifio’r faner dros Gymru a bod yn borth i’r DU i ymwelwyr rhyngwladol.”