18 Tachwedd

Maes awyr cenedlaethol Cymru i ymgymryd â gweithrediadau gwasanaethau teithwyr ym Maes Awyr Môn

Bydd cytundeb newydd rhwng Maes Awyr Caerdydd a Chyngor Sir Ynys Môn yn golygu y bydd Maes Awyr Caerdydd yn ymgymryd â gweithrediadau gwasanaethau teithwyr yn nherfynfa Maes Awyr Môn o 1af Rhagfyr 2019 ymlaen.

Agorodd maes awyr Gogledd Cymru yn 2007, ac ers hynny mae wedi hwyluso llwybr poblogaidd yn ystod yr wythnos rhwng Caerdydd ac Ynys Môn.

Llwyddodd Maes Awyr Caerdydd i sicrhau'r cytundeb i ddarparu gweithrediadau gwasanaethau teithwyr pan ddaw'r contract gyda'i ddarparwr presennol Apleona i ben ddiwedd y mis hwn.

Mae gan dîm Maes Awyr Caerdydd gyfoeth o brofiad a gwybodaeth am redeg maes awyr, a bydd yn sicrhau bod arbenigedd hedfan strategol wrth law wrth i Faes Awyr Môn barhau i wireddu ei botensial yn llawn.

Bydd y cytundeb newydd hwn ar waith tan fis Mawrth 2023 a bydd yn caniatáu i'r tîm bach o staff sy'n gweithio ym Maes Awyr Môn ar hyn o bryd, ac sy'n cael ei gyflogi gan Apleona, symud draw yn ddi-dor i ymuno â thîm Maes Awyr Caerdydd. Bydd ymgyrch recriwtio yn ardal leol Ynys Môn yn creu pedair swydd arall ym maes hedfan.

Dywedodd Ceri Mashlan, Rheolwr Gweithrediadau Maes Awyr Caerdydd: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi sicrhau'r cytundeb hwn ac yn cael cyfle i weithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn a'r tîm gwych ym Maes Awyr Môn.

“Ar 1af Ebrill 2019 fe wnaethom ymgymryd â gweithrediadau maes awyr Bro Tathan, a heddiw rydym yn cyhoeddi ein cam nesaf gyda Maes Awyr Môn. Fel maes awyr cenedlaethol y wlad, yn ogystal ag ased strategol allweddol, rydym yn falch o ehangu ein busnes drwy ddefnyddio ein profiad i sicrhau cynaliadwyedd mewn gweithrediadau meysydd awyr ledled Cymru.

“Byddwn yn canolbwyntio yn awr ar dyfu'r gweithlu a sicrhau rhagoriaeth ym maes gweithrediadau, gan hyrwyddo dyheadau ein cyfranddalwyr i ddatblygu gwasanaethau awyr a gwella cysylltedd ar draws Cymru.”

Dywedodd Donna Williams, Rheolwr Maes Awyr Ynys Môn: “Mae hon yn bennod newydd, gyffrous i Faes Awyr Môn.

Tîm bach ydyn ni yma ar Ynys Môn felly bydd yn wych croesawu recriwtiaid newydd ac ymuno â thîm ehangach Maes Awyr Caerdydd, a fydd wrth law i rannu profiad a gwybodaeth.”

I gael rhagor o wybodaeth am swyddi gwag ym Maes Awyr Môn, cliciwch yma.