Cynllun meysydd parcio newydd

O Ebrill 1af mi fydd cynllun newydd ar gyfer y meysydd parcio, cliciwch y botwm isod i weld map or trefn newydd.

 

Trefn meysydd parcio newydd
Arrow
×

Parcio oddi ar y safle

Cyfeiriad

Port Road

Y Rhws

Bro Morgannwg

CF62 3BT

 Disgrifiad o’r maes parcio

  • Gwyliadwriaeth 24 awr
  • Amrywiaeth o arwynebau Tarmac a graean
  • Dim mannau parcio anabl – dewis i barcio ar y tarmac ger y fynedfa
  • Gwasanaeth bws wennol ar alw o’r maes parcio i’r derfynfa ac yn ôl – Tua 10 munud
  • Cyfleusterau toiled
  • Gweithiwr yn bresennol 24 awr

Nid oes llwybr cerdded i’r maes awyr o’r maes parcio hwn

Cyfarwyddiadau 

O’r M4

Gadewch yr M4 ar gyffordd 33 a dilynwch yr A4232, arwyddion Y Bari / Maes Awyr / Gorllewin Caerdydd. Ar gyffordd cylchfan yr A48, cymerwch y drydedd allanfa sydd â’r arwydd A4050 Y Bari / Maes Awyr Caerdydd.

Ar y pum cylchfan nesaf, dilynwch arwyddion yr A4050 Y Bari / Maes Awyr Caerdydd. Ar y chweched cylchfan cymerwch yr ail allanfa, a pharhau i ddilyn arwydd A4050 Y Bari / Maes Awyr Caerdydd.

Wrth gyrraedd y seithfed cylchfan, cymerwch yr ail allanfa (A4226), ac ar yr wythfed cylchfan ger yr orsaf betrol, cymerwch yr ail allanfa sydd â’r arwydd A4226. Wrth gyrraedd y nawfed cylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf sydd â’r arwydd Maes Awyr Caerdydd.

Mae mynedfa’r maes parcio tua 200 metr ar y dde.

Y cod post ar gyfer systemau satnav yw CF62 3BT. 

Y Drefn wrth Gyrraedd

Pan fyddwch yn cyrraedd y maes parcio, ewch at glwyd y fynedfa a fydd yn codi yn awtomatig, ewch ymlaen at y lonydd parcio fydd yn syth o’ch blaen. Arhoswch yn eich car a daw cynorthwywr gwasanaeth cwsmeriaid i’ch cyfarch a rhoi tocyn parcio i chi. Cadwch hwn yn ddiogel gan y bydd ei angen arnoch i adael y maes parcio. Sicrhewch y bydd cadarnhad o’ch archeb gennych wrth gyrraedd, yna bydd staff y maes parcio yn eich arwain i’r man parcio ar y graean.

Y Drefn wrth Ddychwelyd

Wrth ddychwelyd, ewch allan o’r Neuadd Gyrraedd, ewch at y safle bws coch o flaen y derfynfa ac ewch ar y bws a fydd yn eich trosglwyddo’n rhad ac am ddim i’r maes parcio oddi ar y safle.

Mae’n syniad da i gael eich archeb wrth law.

Pan fyddwch yn barod i adael, gyrrwch at y glwyd adael awtomatig gyda chadarnhad o’ch archeb a’ch tocyn a bydd un o aelodau’n tîm yn eich cyfarch cyn i chi adael, yna dim ond gyrru adref fydd ei angen. 

Maint Mwyaf Car

Ni all maes parcio oddi ar safle Maes Awyr Caerdydd dderbyn archebion ar gyfer bysiau mini, cerbydau ag ochrau uchel, cartrefi symudol, lorïau, carafannau neu drelars, hyd yn oed os bydd mwy nag un safle wedi’i archebu. 

Mesurau Diogelwch 

Mae ffens o amgylch y maes parcio, gyda llifoleuadau a gweithiwr 24 awr. Mae ein staff hefyd yn patrolio’r ardal hon yn rheolaidd. 

Er bod y mesurau hyn yn weithredol byddwch cystal â chuddio pethau gwerthfawr neu fynd â hwy gyda chi.

3

Rha

Newyddion Diweddaraf:

TUI UK launches new route for winter 2020 from Cardiff Airport Arrow

Flights to Egypt return...

1

Rha

Newyddion Diweddaraf:

Rhys Owen joins Cardiff Airport as Director of Human Resources Arrow

Cardiff Airport has appointed Rhys Owen as Director of HR,...

25

Tac

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport welcomes disabled pilots Arrow

A new partnership with Aerobility...

22

Tac

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport announces charity of the year Arrow

Cardiff Airport is delighted to announce Velindre Cancer Centre as its chosen charity of the year for 2020/21.

19

Tac

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Sunday flights added to Newcastle and Aberdeen Arrow

From January 2020, passengers can fly on Sundays to Newcastle and Aberdeen with Flybe franchise partner Eastern Airways.

18

Tac

Newyddion Diweddaraf:

Maes awyr cenedlaethol Cymru i ymgymryd â gweithrediadau gwasanaethau teithwyr ym Maes Awyr Môn Arrow

Bydd cytundeb newydd rhwng Maes Awyr Caerdydd a Chyngor Sir Ynys Môn yn golygu y bydd Maes Awyr Caerdydd yn ymgymryd â gweithrediadau gwasanaethau ...

8

Tac

Newyddion Diweddaraf:

Solar PV Farm to be installed at Cardiff Airport Arrow

A joint agreement with Cardiff Airport and a local renewable energy developer will see the installation of a brand new Solar PV Farm on the airport ...

4

Tac

Newyddion Diweddaraf:

Airline announces return of Wales link to Aberdeen Arrow

Eastern Airways is re-introducing a Flybe franchise service linking Cardiff with Aberdeen.

1

Tac

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport joins The Sunflower Lanyard Scheme to support customers with hidden disabilities Arrow

Cardiff Airport has joined The Sunflower Lanyard Scheme, a widely recognised initiative that represents an awareness and commitment to supporting ...

22

Hyd

Newyddion Diweddaraf:

TUI launches additional 30,000 seats for summer 2020 from Cardiff Airport Arrow

30,000 extra seats go on sale today from Cardiff Airport.

Arrow
Arrow