Cynllun meysydd parcio newydd

O Ebrill 1af mi fydd cynllun newydd ar gyfer y meysydd parcio, cliciwch y botwm isod i weld map or trefn newydd.

 

Trefn meysydd parcio newydd
Arrow
×

Parcio oddi ar y safle

Cyfeiriad

Port Road

Y Rhws

Bro Morgannwg

CF62 3BT

 Disgrifiad o’r maes parcio

  • Gwyliadwriaeth 24 awr
  • Amrywiaeth o arwynebau Tarmac a graean
  • Dim mannau parcio anabl – dewis i barcio ar y tarmac ger y fynedfa
  • Gwasanaeth bws wennol ar alw o’r maes parcio i’r derfynfa ac yn ôl – Tua 10 munud
  • Cyfleusterau toiled
  • Gweithiwr yn bresennol 24 awr

Nid oes llwybr cerdded i’r maes awyr o’r maes parcio hwn

Cyfarwyddiadau 

O’r M4

Gadewch yr M4 ar gyffordd 33 a dilynwch yr A4232, arwyddion Y Bari / Maes Awyr / Gorllewin Caerdydd. Ar gyffordd cylchfan yr A48, cymerwch y drydedd allanfa sydd â’r arwydd A4050 Y Bari / Maes Awyr Caerdydd.

Ar y pum cylchfan nesaf, dilynwch arwyddion yr A4050 Y Bari / Maes Awyr Caerdydd. Ar y chweched cylchfan cymerwch yr ail allanfa, a pharhau i ddilyn arwydd A4050 Y Bari / Maes Awyr Caerdydd.

Wrth gyrraedd y seithfed cylchfan, cymerwch yr ail allanfa (A4226), ac ar yr wythfed cylchfan ger yr orsaf betrol, cymerwch yr ail allanfa sydd â’r arwydd A4226. Wrth gyrraedd y nawfed cylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf sydd â’r arwydd Maes Awyr Caerdydd.

Mae mynedfa’r maes parcio tua 200 metr ar y dde.

Y cod post ar gyfer systemau satnav yw CF62 3BT. 

Y Drefn wrth Gyrraedd

Pan fyddwch yn cyrraedd y maes parcio, ewch at glwyd y fynedfa a fydd yn codi yn awtomatig, ewch ymlaen at y lonydd parcio fydd yn syth o’ch blaen. Arhoswch yn eich car a daw cynorthwywr gwasanaeth cwsmeriaid i’ch cyfarch a rhoi tocyn parcio i chi. Cadwch hwn yn ddiogel gan y bydd ei angen arnoch i adael y maes parcio. Sicrhewch y bydd cadarnhad o’ch archeb gennych wrth gyrraedd, yna bydd staff y maes parcio yn eich arwain i’r man parcio ar y graean.

Y Drefn wrth Ddychwelyd

Wrth ddychwelyd, ewch allan o’r Neuadd Gyrraedd, ewch at y safle bws coch o flaen y derfynfa ac ewch ar y bws a fydd yn eich trosglwyddo’n rhad ac am ddim i’r maes parcio oddi ar y safle.

Mae’n syniad da i gael eich archeb wrth law.

Pan fyddwch yn barod i adael, gyrrwch at y glwyd adael awtomatig gyda chadarnhad o’ch archeb a’ch tocyn a bydd un o aelodau’n tîm yn eich cyfarch cyn i chi adael, yna dim ond gyrru adref fydd ei angen. 

Maint Mwyaf Car

Ni all maes parcio oddi ar safle Maes Awyr Caerdydd dderbyn archebion ar gyfer bysiau mini, cerbydau ag ochrau uchel, cartrefi symudol, lorïau, carafannau neu drelars, hyd yn oed os bydd mwy nag un safle wedi’i archebu. 

Mesurau Diogelwch 

Mae ffens o amgylch y maes parcio, gyda llifoleuadau a gweithiwr 24 awr. Mae ein staff hefyd yn patrolio’r ardal hon yn rheolaidd. 

Er bod y mesurau hyn yn weithredol byddwch cystal â chuddio pethau gwerthfawr neu fynd â hwy gyda chi.

20

Med

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport unveils its Environmental Flight Path Arrow

Our journey to become a carbon neutral Airport...

12

Med

Newyddion Diweddaraf:

More passenger growth for Cardiff Airport Arrow

The national airport for Wales has rounded off its busiest month of summer travel...

9

Med

Newyddion Diweddaraf:

News release: Loganair to launch Glasgow services from Cardiff Arrow

New airline will jet off from early 2020...

6

Med

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport statement: UK Government’s decision to block the devolution of Air Passenger Duty (APD) to Wales Arrow

Comment from our CEO...

2

Med

Newyddion Diweddaraf:

Balkan Holidays celebrates 40 years of flying holiday makers from Cardiff to Bulgaria Arrow

Leading tour operator Balkan Holidays is celebrating its 40th anniversary of flying Welsh holidaymakers from Cardiff to Bulgaria.

22

Aws

Newyddion Diweddaraf:

A busy Bank Holiday weekend for Cardiff Airport Arrow

The national airport for Wales is preparing to welcome over 27,000 passengers this Bank Holiday weekend.

13

Aws

Newyddion Diweddaraf:

Applications open for Cardiff Airport’s community action plan: The Touchdown Programme Arrow

Cardiff Airport has recently launched a new initiative to support the local community entitled ‘The Touchdown Programme.

8

Aws

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport reports busiest July in over a decade Arrow

In July alone, the Airport welcomed 208,322 customers – the busiest July since 2008.

30

Gor

Newyddion Diweddaraf:

Global Trek Aviation officially opens at Cardiff Airport Arrow

Global Trek Aviation will benefit from Cardiff Airport’s portfolio of facilities...

25

Gor

Newyddion Diweddaraf:

Homeless World Cup teams touch down in Cardiff Arrow

18 teams arriving...

Arrow
Arrow