Gollwng a chasglu teithwyr a gwybodaeth parcio

 

Ym maes awyr Caerdydd, mae gennym ddewisiadau amrywiol ar gyfer parcio ceir. Mae gennym faes parcio arhosiad byr ar gyfer y rhai sy’n mynd ar daith fer neu ddim ond yn ymweld. Mae gennym gyfleusterau parcio Arhosiad Hir ar y safle sydd yn darparu ateb cyfleus a chost-effeithiol os ydych yn mynd ar eich gwyliau neu ar dripiau busnes. Ar gyfer ymwelwyr sydd eisiau gollwng teithwyr, mae gennym fan gollwng RHAD AC AM DDIM sydd wedi'i leoli yn union y tu allan i brif adeilad terfynfa'r Maes Awyr. Mae Maes Awyr Caerdydd yn ymrwymedig i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i deithwyr sydd â phroblemau symudedd ac sydd ag angen cymorth arbennig yn ystod eu taith drwy'r Maes Awyr. Rydym yn cynnig gwasanaeth penodedig ac mae lleoedd parcio wedi eu neilltuo yn y meysydd parcio Arhosiad Byr ac Arhosiad Hir.

Safe and secure parking
Safe and secure parking