Polisi Preifatrwydd a Chwcis newydd

Ffeiliau testun bychain sy’n a gedwir ar eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â rhai tudalennau ar y we ydy cwcis. Ar wefan Maes Awyr Caerdydd defnyddir cwcis er mwyn i ni eich cofio chi y tro nesaf y byddwch yn dychwelyd i’n safle.

Er gwybodaeth, ni all cwcis niweidio eich cyfrifiadur. Nid ydym yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol neu adnabyddadwy amdanoch chi ond rydym yn defnyddio gwybodaeth wedi’i hamgryptio a gasglwyd ganddynt er mwyn gwella eich profiad wrth i chi ymweld â’n gwefan. Er enghraifft, maen nhw’n ein cynorthwyo i adnabod a datrys unrhyw wallau ym mherfformiad y wefan ac maen nhw hefyd yn caniatáu i ni dderbyn a dadansoddi gwybodaeth am ymwelwyr megis y defnydd o’r porwr a’r niferoedd o ymwelwyr, boed yn rhai newydd neu yn rhai sy’n dychwelyd.

Os nad ydych yn dymuno gwneud y cwcis yn weithredol, byddwch yn parhau i allu defnyddio’r safle. Mae’r porwr yn y rhan fwyaf o gyfrifiaduron wedi’u gosod i dderbyn cwcis. Mi all adran Help ar eich porwr helpu gyda hwn, a gallwch hefyd cael cyngor ar www.aboutcookies.org

Data Sesiwn
 

Mae’r cwci yma’n caniatau i’n gwe weinyddion ymateb i’ch gweithrediadau ar y wefan megis pori’r wefan. Ni fyddai’r wefan yn ddefnyddiol i chi hebddo.

Dadansoddeg Gwefan Google
 

Mae’r cwcis yma’n galluogi swyddogaeth Meddalwedd Google Analytics. Mae’r meddalwedd yma’n ein galluogi i dderbyn a dadansoddi gwybodaeth am ymwelwyr megis y defnydd o’r porwr, ble maen nhw’n ymweld a ble maen nhw’n gadael. Mae’r wybodaeth yna’n ein cynorthwyo i wella’r wefan yn ogystal â’ch profiad chi. Nid yw’r data a gedwir gan y cwcis yma’n cynnwys data personol adnabyddadwy, ac nid ydynt chwaith yn effeithio ar y profiad y bydd unrhyw ddefnyddiwr yn ei gael ar y wefan.

Sut i dileu neu wrthod cwcis: 

 

Dewis Defnyddiwr
 

Defnyddir cwcis dewis defnyddiwr i farnu os ydych wedi ymweld â’r safle o’r blaen, ac os felly ni welwch ein tudalen “sblash” eto, ac fe’u defnyddir hefyd i gofio safleoedd blychau yn ein hafan os ydych wedi dewis addasu eu lleoliad, a hynny yn y sesiwn gyfredol neu ar gyfer ymweliadau i ddilyn.

Dolenni i Wefannau Trydydd Parti
 

Mae gan Faes Awyr Caerdydd nifer o ddolenni i wefannau trydydd parti drwy www.cardiff-airport.com.

Sylwch os gwelwch yn dda na allwn ni fod yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol. Nid ydym yn rheoli gosodiadau eu cwcis, felly awgrymwn eich bod yn cysylltu gyda gwefannau trydydd parti am fwy o wybodaeth am eu cwcis a sut i’w rheoli nhw.

Mwy o wybodaeth
 

Am fwy o wybodaeth am y modd rydym yn defnyddio cwcis, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Diogelu Data a Phreifatrwydd
 

Mae unrhyw ddata y byddwch yn rhoi i ni yn cael ei gadw a’i brosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

Oni bai eich bod wedi cytuno fel arall, defnyddir data personol a roddwyd gennych i ni ar gyfer y pwrpas y bwriadwyd ei ddefnyddio yn unig (er enghraifft, i archebu tocynnau), ac rydym yn ei ddileu pan na fyddwn ei angen ar gyfer y pwrpas hwnnw.

Os ydych wedi cytuno, rydym yn ychwanegu eich enw at gronfa ddata fydd yn anfon newyddion i chi am Faes Awyr Caerdydd, cynigion arbennig, ac yn y blaen, ond mae modd ”dad-danysgrifio” ar unrhyw adeg drwy glicio’r ddolen fydd ar bob e-bost.

Ni fyddwn yn rhoi eich data personol i drydydd parti heb eich caniatâd.

 
Vueling

16

Mai

Newyddion Diweddaraf:

KLM celebrates 30 year partnership with Cardiff Airport Arrow

KLM today celebrates its 30 year anniversary of operating between Cardiff and Amsterdam - connecting Wales to the Dutch capital and onwards to the ...

14

Mai

Newyddion Diweddaraf:

UK Airports Safety week launches at Cardiff Airport Arrow

Cardiff Airport has launched its third ‘UK Airports Safety Week’ in conjunction with the Airport Operators Association (AOA).

10

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport hits 1.5m milestone Arrow

1.5 million customers now choosing to fly from Cardiff...

1

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Qatar Airways has landed at Cardiff Airport Arrow

The first ever Qatar Airways flight jetted into Cardiff Airport today...

26

Ebr

Newyddion Diweddaraf:

Iberia Express Cardiff to Madrid service returns Arrow

Twice weekly flights to the Spanish capital return on 14th June following positive customer feedback during its first season of ...

18

Ebr

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport’s terminal improvements unveiled Arrow

Project part of £4 million upgrade...

12

Ebr

Newyddion Diweddaraf:

Financial year at Cardiff Airport ends with more passenger growth Arrow

10% growth in 2017/18...

5

Ebr

Newyddion Diweddaraf:

Qatar Airways To Bring the Airbus A350-900 To Cardiff To Mark The Inauguration Of The New Welsh Route Arrow

Award winning airline’s first flight to Cardiff will be on the Airbus A350-900 aircraft...

4

Ebr

Newyddion Diweddaraf:

Fiona Gunn announced as Non-Executive Director at Cardiff Airport Arrow

Cardiff Airport has today announced the appointment of Fiona Gunn as a Non-Executive Director, who will offer additional expertise to the Board of ...

29

Maw

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport is set for a cracking Easter Weekend Arrow

16,000 eggcited passengers eggspected...

Arrow
Arrow