Profi COVID-19 cyn ymadael

 

Archebwch eich prawf COVID-19 cyn i chi hedfan

Mae llawer cyrchfan yn disgwyl i deithwyr sy’n teithio gael prawf negyddol er mwyn mynd i mewn i’r wlad neu i leihau amser cwarantin. Mae Maes Awyr Caerdydd wedi partneru â Nuffield Health i ddarparu cyfleuster profi COVID-19 yn y Maes Awyr, gan roi cyfle i gwsmeriaid gael eu profi cyn eu taith hedfan, ac ar ôl cyrraedd o dramor.

Mae  Nuffield Health yn cynnig Profion PCR, Profion Llif Unffordd a Phrofion PCR Cyflym i gwsmeriaid. Dylech sicrhau eich bod yn archebu’r math cywir o brawf sy’n bodloni gofynion mynd i mewn i’ch cyrchfan.  Gallwch hefyd archebu prawf diwrnod 2 ar ôl cyrraedd y maes awyr o dramor.

Os ydych yn amau fod Coronafeirws arnoch, neu fod gennych symptomau COVID-19, peidiwch â theithio i’r Maes Awyr. Yn yr achos hwn, rhaid i chi ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru, i hunanynysu ac archebu prawf COVID-19 GIG. Cliciwch yma am y canllawiau.

Rhaid i deithwyr beidio â defnyddio cyfleusterau profi GIG at ddibenion yn ymwneud â theithio.

Mae'r ganolfan brofi hefyd ar agor i'r cyhoedd sy'n dymuno cael ei phrofi at ddibenion sydd ddim yn gysylltiedig â theithio

Bydd y ddolen archebu isod yn eich arwain at wefan ein partner, Nuffield Health i archebu eich prawf.

Archebu eich prawf

Ar gyfer archebion a Chwestiynau Cyffredin ewch i borth Nuffield Health.

Lleoliad

Mae canolfan brawf COVID-19 Maes Awyr Caerdydd ar lawr cyntaf y derfynfa, gyferbyn â Caffi Cwtch a chyn y fynedfa i’r yr ardal ddiogelwch.

Wrth gyrraedd y Maes Awyr, parciwch yn y maes parcio Arhosiad Byr. Bydd parcio cyfradd unffurf o £2 yn cael ei godi.

O'r maes parcio, dilynwch yr arwyddion i’r ganolfan brofi sydd i fyny'r grisiau ym mhrif adeilad y derfynfa.

I dalu am y parcio, ar ôl eich apwyntiad ewch i’r caban Cwrdd a Chyfarch sydd gerllaw’r Neuadd Gyrraedd ym maes parcio Cwrdd a Chyfarch. Sylwch y bydd rhaid i chi ddangos eich cadarnhad o archeb prawf Nuffield Health i hawlio’r gostyngiad ar y raddfa barcio.

Gwybodaeth i’n cwsmeriaid:

Sicrhewch eich bod yn gwirio gofynion y gyrchfan rydych yn teithio iddi. Mae rhai cyrchfannau’n gofyn am fathau penodol o brofion, felly gwiriwch ganllawiau’r wlad rydych yn teithio iddi i sicrhau eich bod yn archebu’r prawf cywir, a’ch bod yn cymryd y prawf o fewn y ffrâm amser gywir. Sicrhewch hefyd eich bod yn gwirio cyngor teithio Llywodraeth y DU, a chanllawiau llywodraeth leol eich cyrchfan.

Sut mae’n gweithio:

  • Gwiriwch ofynion mynediad y wlad rydych yn teithio iddi a sicrhewch eich bod yn ymwybodol o’r math o brawf sydd ei angen i fynd i mewn i’r gyrchfan, a’ch bod yn gwybod ym mha fformat y bydd angen canlyniad y prawf (digidol neu ar bapur.) Hefyd ystyriwch faint o amser fydd yn cymryd i gael y canlyniad wrth archebu eich slot, yn ogystal â gofynion y gyrchfan o ran pa mor ddiweddar y dylech fod wedi cael prawf ar gyfer COVID-19
  • Archebwch eich prawf gyda’n partner ar y safle, Nuffield Health drwy’r porth yma
  • Cyrhaeddwch y ganolfan brawf ar amser eich apwyntiad, gyda’r holl wybodaeth angenrheidiol, yn cynnwys dull adnabod (pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol) a chadarnhad o archeb eich prawf. Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol a gwisgwch fasg oni bai eich bod wedi’ch eithrio am resymau iechyd
  • Ar ôl cymryd y prawf, caiff y sampl ei phrosesu gan y labordy ar y safle
  • Yna bydd Nuffield Health yn anfon eich canlyniadau a dogfennaeth atoch drwy e-bost, o fewn y ffrâm amser a amlinellwyd.

Am fwy o wybodaeth, Cwestiynau Cyffredin ac i archebu eich prawf, cliciwch yma.

20

Ion

Newyddion Diweddaraf:

Paris flights now on sale for a summer getaway with Vueling Arrow

Paris frequency increased to 3 flights per week...

18

Ion

Newyddion Diweddaraf:

DragonFly adds jet to its fleet of turboprops Arrow

DragonFly, the executive air charter company based at Cardiff Airport, has announced the addition of a Cessna Citation C550 Bravo jet to its ...

10

Ion

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport appoints new Aviation Development Manager Arrow

Marc Watkins will lead on Cardiff Airport's route development and airline partnerships. ...

22

Tac

Newyddion Diweddaraf:

Reserve & Collect service launches at Cardiff Airport Arrow

Passengers flying from Cardiff Airport can now enjoy a new Reserve & Collect service from World Duty Free.

2

Tac

Newyddion Diweddaraf:

New Vueling service to Paris takes off from Cardiff Arrow

Flights commence between Cardiff and Paris Orly. ...

1

Tac

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff-Dublin service launches with Ryanair Arrow

Cardiff-Dublin service launches with Ryanair...

30

Med

Newyddion Diweddaraf:

Flights to Paris set to take off with Vueling Arrow

Twice-weekly flights to Paris take off from 2nd November...

20

Med

Newyddion Diweddaraf:

Fundraising event flies into Cardiff Airport Arrow

Over the weekend, Cardiff Airport opened its doors to invite private aircraft to ‘fly in’ to Cardiff Airport for a one-off reduced landing fee ...

19

Aws

Newyddion Diweddaraf:

Dufry to renew its contract with Cardiff Airport for 12 years Arrow

Dufry renew contract at Cardiff Airport for the next 12 years...

17

Aws

Newyddion Diweddaraf:

Ryanair adds flights to Dublin from Cardiff Arrow

Flights take off on 31st October...

Arrow
Arrow