Profi COVID-19 cyn ymadael

 

Archebwch eich prawf COVID-19 cyn i chi hedfan

Mae llawer cyrchfan yn disgwyl i deithwyr sy’n teithio gael prawf negyddol er mwyn mynd i mewn i’r wlad neu i leihau amser cwarantin. Mae Maes Awyr Caerdydd wedi partneru â Nuffield Health i ddarparu cyfleuster profi COVID-19 yn y Maes Awyr, gan roi cyfle i gwsmeriaid gael eu profi cyn eu taith hedfan.

Mae  Nuffield Health yn cynnig Profion PCR, Profion Llif Unffordd a Phrofion PCR Cyflym i gwsmeriaid. Dylech sicrhau eich bod yn archebu’r math cywir o brawf sy’n bodloni gofynion mynd i mewn i’ch cyrchfan.

Os ydych yn amau fod Coronafeirws arnoch, neu fod gennych symptomau COVID-19, peidiwch â theithio i’r Maes Awyr. Yn yr achos hwn, rhaid i chi ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru, i hunanynysu ac archebu prawf COVID-19 GIG. Cliciwch yma am y canllawiau.

Rhaid i deithwyr beidio â defnyddio cyfleusterau profi GIG at ddibenion yn ymwneud â theithio.

Mae'r ganolfan brofi hefyd ar agor i'r cyhoedd sy'n dymuno cael ei phrofi at ddibenion sydd ddim yn gysylltiedig â theithio

Bydd y ddolen archebu isod yn eich arwain at wefan ein partner, Nuffield Health i archebu eich prawf.

Archebu eich prawf

Ar gyfer archebion a Chwestiynau Cyffredin ewch i borth Nuffield Health.

Lleoliad

Mae canolfan brawf COVID-19 Maes Awyr Caerdydd ar y safle yn Neuadd Gyrraedd y derfynfa.

Wrth gyrraedd y Maes Awyr, parciwch yn y maes parcio Arhosiad Byr. Bydd parcio cyfradd unffurf o £2 yn cael ei godi.

O’r maes parcio, dilynwch yr arwyddion i’r Ganolfan Brawf sydd yn y Neuadd Gyrraedd. Bydd aelod o dîm Nuffield Health yn eich cofrestru ar gyfer eich apwyntiad ac yn eich cyfeirio at y man aros.

I dalu am y parcio, ar ôl eich apwyntiad ewch i’r caban Cwrdd a Chyfarch sydd gerllaw’r Neuadd Gyrraedd ym maes parcio Cwrdd a Chyfarch. Sylwch y bydd rhaid i chi ddangos eich cadarnhad o archeb prawf Nuffield Health i hawlio’r gostyngiad ar y raddfa barcio.

Gwybodaeth i’n cwsmeriaid:

Sicrhewch eich bod yn gwirio gofynion y gyrchfan rydych yn teithio iddi. Mae rhai cyrchfannau’n gofyn am fathau penodol o brofion, felly gwiriwch ganllawiau’r wlad rydych yn teithio iddi i sicrhau eich bod yn archebu’r prawf cywir, a’ch bod yn cymryd y prawf o fewn y ffrâm amser gywir. Sicrhewch hefyd eich bod yn gwirio cyngor teithio Llywodraeth y DU, a chanllawiau llywodraeth leol eich cyrchfan.

Sut mae’n gweithio:

  • Gwiriwch ofynion mynediad y wlad rydych yn teithio iddi a sicrhewch eich bod yn ymwybodol o’r math o brawf sydd ei angen i fynd i mewn i’r gyrchfan, a’ch bod yn gwybod ym mha fformat y bydd angen canlyniad y prawf (digidol neu ar bapur.) Hefyd ystyriwch faint o amser fydd yn cymryd i gael y canlyniad wrth archebu eich slot, yn ogystal â gofynion y gyrchfan o ran pa mor ddiweddar y dylech fod wedi cael prawf ar gyfer COVID-19
  • Archebwch eich prawf gyda’n partner ar y safle, Nuffield Health drwy’r porth yma
  • Cyrhaeddwch y ganolfan brawf ar amser eich apwyntiad, gyda’r holl wybodaeth angenrheidiol, yn cynnwys dull adnabod (pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol) a chadarnhad o archeb eich prawf. Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol a gwisgwch fasg oni bai eich bod wedi’ch eithrio am resymau iechyd
  • Ar ôl cymryd y prawf, caiff y sampl ei phrosesu gan y labordy ar y safle
  • Yna bydd Nuffield Health yn anfon eich canlyniadau a dogfennaeth atoch drwy e-bost, o fewn y ffrâm amser a amlinellwyd.

Am fwy o wybodaeth, Cwestiynau Cyffredin ac i archebu eich prawf, cliciwch yma.

10

Meh

Newyddion Diweddaraf:

Wizz in Wales: Wizz Air to announce flights from Cardiff to Jersey Arrow

WIZZ IN WALES: WIZZ AIR TO LAUNCH FLIGHTS FROM CARDIFF TO JERSEY ...

27

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff-Belfast takes-off with Eastern Airways Arrow

Flights from Cardiff to Belfast with Eastern Airways launch today...

25

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Loganair further boosts UK regional connectivity with new Scotland-Wales air link Arrow

Loganair, the UK’s largest regional airline, has launched its new route linking the capital cities of Scotland and Wales.

5

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Stobart Air adds two new routes from Cardiff to Dublin and Belfast Arrow

Flights from Cardiff to Dublin and Belfast with Stobart Air announced.

22

Ebr

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport launches COVID-19 testing facility in partnership with Nuffield Health Arrow

Cardiff Airport has partnered with Nuffield Health to offer a convenient COVID-19 testing service located at the Airport.

3

Rha

Newyddion Diweddaraf:

Wizz Air announces further UK expansion with new base at Cardiff Airport Arrow

9 new routes and great connectivity for Wales  ...

7

Hyd

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff-Belfast air service restored connecting Wales and Northern Ireland Arrow

Eastern Airways launch flights between Cardiff and Belfast...

18

Med

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport extends Charity Partnership with Velindre until 2022 Arrow

 The National Airport for Wales has extended its Charity of the Year partnership with Velindre Cancer Centre until 2022.

3

Med

Newyddion Diweddaraf:

British Ambassador to the State of Qatar visits Welsh capital to explore trade and investment opportunities Arrow

Her Majesty's Ambassador to the State of Qatar, Mr Jon Wilks CMG, visited Cardiff today; his first visit to Wales since taking up the role earlier ...

27

Aws

Newyddion Diweddaraf:

Ryanair makes it easier than ever to fly from the UK to Faro with 14 extra flights every week Arrow

Including an extra weekly flight from Cardiff. ...

Arrow
Arrow