Facilities Management - Technical Supervisor (Mechanically biased)

Cardiff Airport is an important part of the transport infrastructure in Wales and a major contributor to the local economy, supporting 2,400 aviation-related jobs.  As the national airport for Wales, it drives over £246m of direct economic benefit to the region every year with over 30% of passengers being visitors to the country. Prior to COVID-19 passenger growth had reached over 50% since the Airport came under public ownership in 2013. This growth reflects the Airport’s position as not only a point of departure, but also as a key international gateway for visitors to the UK.

Throughout the COVID-19 pandemic, the Cardiff Airport airfield has remained open as it is vital, as a key part of the national infrastructure that it remains in a position to support any essential flying for the UK whether it be freight, emergency, or other essential or legitimate travel.

St Athan airfield is also managed, operated and maintained by Cardiff Airport, and handles military, training and other non-passenger flights.

A full-time Technical Supervisor (Mechanically biased) position has become available within the Facilities team at Cardiff Airport, the national airport for Wales, with an immediate start.

The successful candidate will support delivery of an effective and efficient technical services and facilities maintenance function across each of the Cardiff Airport sites. Along with supervision of technical staff in order to maximise and ensure delivery of a complete maintenance service across the Cardiff Airport & St Athan sites.

Candidates must be able to work with the community to educate and deliver to the benefit of the public. The position is open to applicants who can demonstrate that they can lead and work effectively in a team environment, have strong communication skills, self-discipline and work the business core hours Monday to Friday.

Applicants must meet the following criteria:

 • In possession of essential qualifications detailed in the job description
 • Be in possession of a valid full driving licence
 • Able to legally work in the UK
 • Applicants will require successful completion of a Criminal Records Check.

Please click here to download the job description.

A competitive salary and benefits package will be offered to the successful candidate.

If you have the skills and experience for this role, we would love to hear from you. To apply, please send a CV and covering letter to hr@cwl.aero.

CVs must be sent in either MS Word or PDF format.

Closing date for applications is 26th September 2021.

First stage interviews will be held 1st October and second stage interviews will be held 6th October.

Cardiff Airport is an equal opportunities employer

FM Technician (Mechanical)

Cardiff Airport is an important part of the transport infrastructure in Wales and a major contributor to the local economy, supporting 2,400 aviation-related jobs.  As the national airport for Wales, it drives over £246m of direct economic benefit to the region every year with over 30% of passengers being visitors to the country. Prior to COVID-19 passenger growth had reached over 50% since the Airport came under public ownership in 2013. This growth reflects the Airport’s position as not only a point of departure, but also as a key international gateway for visitors to the UK.  

Throughout the COVID-19 pandemic, the Cardiff Airport airfield has remained open as it is vital, as a key part of the national infrastructure that it remains in a position to support any essential flying for the UK whether it be freight, emergency, or other essential or legitimate travel.  

St Athan airfield is also managed, operated and maintained by Cardiff Airport, and handles military, training and other non-passenger flights.  

We have two full-time vacancies in the position of FM Technician (Mechanical) within the Facilities team at Cardiff Airport, the national airport for Wales, with an immediate start.  

The successful candidates will provide and assist in the provision of the Electrical and Facilities Maintenance Services on behalf of Cardiff Airport & St Athan Aerodrome and act as an integral part of the aerodrome  & terminal Facilities Maintenance Team. They will primarily be responsible to help successful delivery of the planned maintenance regime, fulfilling industry and aviation statutory obligations, whilst also providing a breakdown reactive response harmonising both customer and organisational requirements across 2 airfields. 

Candidates must be able to work with the community to educate and deliver to the benefit of the public. The position is open to applicants who can demonstrate that they can work effectively in a team environment, have strong communication skills, self-discipline and work a rotating shift pattern. 

Applicants must meet the following criteria: 

 • In possession of essential qualifications detailed in the job description 
 • Be in possession of a valid full driving licence 
 • Able to legally work in the UK 
 • Applicants will require successful completion of a Criminal Records Check 

Please click here to download the job description.  

A competitive salary and benefits package will be offered to the successful candidate. 

If you have the skills and experience for this role, we would love to hear from you. To apply, please send a CV and covering letter to hr@cwl.aero 

CVs must be sent in either MS Word or PDF format. 

Closing date for applications is 26th September 2021. 

First stage interviews will be held 4th October and second stage interviews will be held 8th October 2021. 

Rheolwr Gwasanaethau Tân - Maes Awyr Caerdydd a Maes Glanio Sain Tathan

ORIAU:                              37.5 awr yr wythnos (dydd Llun - dydd Gwener)

Mae Maes Awyr Caerdydd yn rhan bwysig o seilwaith trafnidiaeth yng Nghymru ac yn gyfrannwr pwysig i’r economi leol, gan gynnal 2,400 o swyddi sy’n gysylltiedig â hedfanaeth. Fel maes awyr cenedlaethol Cymru, mae’n gyrru dros £246m o fudd economaidd uniongyrchol i’r rhanbarth bob blwyddyn gyda dros 30% o deithwyr yn ymwelwyr â’r wlad. Cyn COVID-19 roedd y cynnydd yn nifer y teithwyr wedi cyrraedd dros 50% ers i’r Maes Awyr ddod o dan berchnogaeth gyhoeddus yn 2013. Mae’r cynnydd hwn yn amlygu swyddogaeth y Maes Awyr nid yn unig fel safle ymadael, ond hefyd fel porth rhyngwladol allweddol i ymwelwyr â’r DU.

Drwy gydol pandemig COVID-19, mae maes glanio Maes Awyr Caerdydd wedi parhau’n agored gan ei fod yn hanfodol bwysig, fel rhan allweddol o’r seilwaith cenedlaethol, ei fod yn parhau mewn sefyllfa i gefnogi unrhyw hedfan angenrheidiol yn y DU, boed hynny’n gludo nwyddau, achosion brys, neu deithio hanfodol neu ddilys arall.

Mae maes glanio Sain Tathan hefyd yn cael ei reoli, ei weithredu a’i gynnal gan Faes Awyr Caerdydd , ac mae’n trin teithiau hedfan milwrol, hyfforddi a rhai heb deithwyr.

Bydd angen i ymgeiswyr gael y canlynol:

 •  O leiaf 5 mlynedd o brofiad mewn swydd rheoli Tân ac Achub neu reoli Maes Awyr, gyda phrofiad gweithredol perthnasol blaenorol i gefnogi hyn.
 • Dealltwriaeth gadarn o dactegau, technegau a gweithdrefnau ymladd tân, gyda gwybodaeth fanwl am ofynion rheoliadol CAA ac EASA sy'n ymwneud ag RFFS maes awyr.
 • Sgiliau arwain a rheoli cryf, gyda'r gallu a'r parodrwydd i gyfathrebu'n effeithiol ar bob lefel o fewn y busnes.
 • Gallu cynllunio a threfnu ei lwyth gwaith yn effeithiol, gan flaenoriaethu tasgau i gynnal allbwn gweithredol.
 • Profiad o gynllunio a chyflwyno Ymarferion Brys.
 • Profiad o reoli cyllidebau gweithredol, gyda'r gallu i fod yn arloesol wrth ddefnyddio asedau i wireddu cyfleoedd cynhyrchu incwm.

Mae'r maes awyr yn gweithredu ar sail 24/7 a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn hyblyg ac wedi ymrwymo i ddod i’r gwaith ar fyr rybudd am resymau gweithredol, er enghraifft, digwyddiadau arbennig a thywydd garw.

 Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus gwblhau gwiriad DBS i gydymffurfio â rheoliadau'r Adran Drafnidiaeth.

 I gael y disgrifiad swydd llawn ar gyfer y rôl hon, cliciwch yma.

I gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon anfonwch CV cyfredol a llythyr eglurhaol at hr@cwl.aero.

Rhaid anfon CVs naill ai ar ffurf MS Word neu PDF.

Yn dilyn y broses o lunio rhestr fer, gwahoddir ymgeiswyr i gymryd rhan mewn proses ddethol.

Cynigir cyflog a buddion cystadleuol i'r ymgeisydd llwyddiannus.

Mae Maes Awyr Caerdydd yn gyflogwr cyfle cyfartal

19

Aws

Newyddion Diweddaraf:

Dufry to renew its contract with Cardiff Airport for 12 years Arrow

Dufry renew contract at Cardiff Airport for the next 12 years...

17

Aws

Newyddion Diweddaraf:

Ryanair adds flights to Dublin from Cardiff Arrow

Flights take off on 31st October...

2

Aws

Newyddion Diweddaraf:

Take off for Loganair’s new Scotland-Wales air link Arrow

Regular flights between Cardiff and Edinburgh with Loganair take off today. ...

10

Meh

Newyddion Diweddaraf:

Wizz in Wales: Wizz Air to announce flights from Cardiff to Jersey Arrow

WIZZ IN WALES: WIZZ AIR TO LAUNCH FLIGHTS FROM CARDIFF TO JERSEY ...

27

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff-Belfast takes-off with Eastern Airways Arrow

Flights from Cardiff to Belfast with Eastern Airways launch today...

25

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Loganair further boosts UK regional connectivity with new Scotland-Wales air link Arrow

Loganair, the UK’s largest regional airline, has launched its new route linking the capital cities of Scotland and Wales.

5

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Stobart Air adds two new routes from Cardiff to Dublin and Belfast Arrow

Flights from Cardiff to Dublin and Belfast with Stobart Air announced.

22

Ebr

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport launches COVID-19 testing facility in partnership with Nuffield Health Arrow

Cardiff Airport has partnered with Nuffield Health to offer a convenient COVID-19 testing service located at the Airport.

3

Rha

Newyddion Diweddaraf:

Wizz Air announces further UK expansion with new base at Cardiff Airport Arrow

9 new routes and great connectivity for Wales  ...

7

Hyd

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff-Belfast air service restored connecting Wales and Northern Ireland Arrow

Eastern Airways launch flights between Cardiff and Belfast...

Arrow
Arrow