Rheolwr Gwasanaethau Tân - Maes Awyr Caerdydd a Maes Glanio Sain Tathan

ORIAU:                              37.5 awr yr wythnos (dydd Llun - dydd Gwener)

DYDDIAD CAU:                31 Iau 2021

Mae Maes Awyr Caerdydd yn rhan bwysig o seilwaith trafnidiaeth yng Nghymru ac yn gyfrannwr pwysig i’r economi leol, gan gynnal 2,400 o swyddi sy’n gysylltiedig â hedfanaeth. Fel maes awyr cenedlaethol Cymru, mae’n gyrru dros £246m o fudd economaidd uniongyrchol i’r rhanbarth bob blwyddyn gyda dros 30% o deithwyr yn ymwelwyr â’r wlad. Cyn COVID-19 roedd y cynnydd yn nifer y teithwyr wedi cyrraedd dros 50% ers i’r Maes Awyr ddod o dan berchnogaeth gyhoeddus yn 2013. Mae’r cynnydd hwn yn amlygu swyddogaeth y Maes Awyr nid yn unig fel safle ymadael, ond hefyd fel porth rhyngwladol allweddol i ymwelwyr â’r DU.

Drwy gydol pandemig COVID-19, mae maes glanio Maes Awyr Caerdydd wedi parhau’n agored gan ei fod yn hanfodol bwysig, fel rhan allweddol o’r seilwaith cenedlaethol, ei fod yn parhau mewn sefyllfa i gefnogi unrhyw hedfan angenrheidiol yn y DU, boed hynny’n gludo nwyddau, achosion brys, neu deithio hanfodol neu ddilys arall.

Mae maes glanio Sain Tathan hefyd yn cael ei reoli, ei weithredu a’i gynnal gan Faes Awyr Caerdydd , ac mae’n trin teithiau hedfan milwrol, hyfforddi a rhai heb deithwyr.

Bydd angen i ymgeiswyr gael y canlynol:

  •  O leiaf 5 mlynedd o brofiad mewn swydd rheoli Tân ac Achub neu reoli Maes Awyr, gyda phrofiad gweithredol perthnasol blaenorol i gefnogi hyn.
  • Dealltwriaeth gadarn o dactegau, technegau a gweithdrefnau ymladd tân, gyda gwybodaeth fanwl am ofynion rheoliadol CAA ac EASA sy'n ymwneud ag RFFS maes awyr.
  • Sgiliau arwain a rheoli cryf, gyda'r gallu a'r parodrwydd i gyfathrebu'n effeithiol ar bob lefel o fewn y busnes.
  • Gallu cynllunio a threfnu ei lwyth gwaith yn effeithiol, gan flaenoriaethu tasgau i gynnal allbwn gweithredol.
  • Profiad o gynllunio a chyflwyno Ymarferion Brys.
  • Profiad o reoli cyllidebau gweithredol, gyda'r gallu i fod yn arloesol wrth ddefnyddio asedau i wireddu cyfleoedd cynhyrchu incwm.

Mae'r maes awyr yn gweithredu ar sail 24/7 a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn hyblyg ac wedi ymrwymo i ddod i’r gwaith ar fyr rybudd am resymau gweithredol, er enghraifft, digwyddiadau arbennig a thywydd garw.

 Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus gwblhau gwiriad DBS i gydymffurfio â rheoliadau'r Adran Drafnidiaeth.

 I gael y disgrifiad swydd llawn ar gyfer y rôl hon, cliciwch yma.

I gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon anfonwch CV cyfredol a llythyr eglurhaol at hr@cwl.aero

ddim hwyrach na 31 Iau 2021. Rhaid anfon CVs naill ai ar ffurf MS Word neu PDF.

Yn dilyn y broses o lunio rhestr fer, gwahoddir ymgeiswyr i gymryd rhan mewn proses ddethol.

Cynigir cyflog a buddion cystadleuol i'r ymgeisydd llwyddiannus.

Mae Maes Awyr Caerdydd yn gyflogwr cyfle cyfartal

Cabin Crew- Wizz Air

Click here for more information and to apply. 

Full Time Barista, Costa Coffee

Seasonal Contract until Nov 2021 (possibility to go permanent)

10 - 40 hrs per week, overtime will be available

Salary - £8.50 18-22 years / £8.91 23 years plus

Meals on duty

Enhanced pay for unsociable hours – extra £1.70 per hour

Company Sick Pay (after a qualifying period)

Must be flexible and available for early morning shifts and late shifts.

Your shifts will vary each week starting from 2.30am and finishing with the last flights, so it is important you check that you are able to get to and from the Airport at these times.

Store Team Role - Barista

We're Costa, the nation's favourite coffee shop brand, pouring our heart and soul into everything we do and creating moments to remember for our customers, our communities and for each other. Together we turn sips into smiles, choices into opportunities and passions into careers. Help us spread a little happiness.

About the Role - Barista

As a Barista, naturally you'll be serving expertly crafted coffee, but at Costa there's more to the role than that. You'll be creating moments that linger and experiences that last. It takes a little crafting, testing and fine-tuning to get it spot on, but with your zest for life, flexible approach and ability to read our customers, you'll soon find yourself delivering coffee experiences that are simply unbeatable.

CV and covering letter – email to:  sallywalker@caterleisure.co.uk

10

Meh

Newyddion Diweddaraf:

Wizz in Wales: Wizz Air to announce flights from Cardiff to Jersey Arrow

WIZZ IN WALES: WIZZ AIR TO LAUNCH FLIGHTS FROM CARDIFF TO JERSEY ...

27

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff-Belfast takes-off with Eastern Airways Arrow

Flights from Cardiff to Belfast with Eastern Airways launch today...

25

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Loganair further boosts UK regional connectivity with new Scotland-Wales air link Arrow

Loganair, the UK’s largest regional airline, has launched its new route linking the capital cities of Scotland and Wales.

5

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Stobart Air adds two new routes from Cardiff to Dublin and Belfast Arrow

Flights from Cardiff to Dublin and Belfast with Stobart Air announced.

22

Ebr

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport launches COVID-19 testing facility in partnership with Nuffield Health Arrow

Cardiff Airport has partnered with Nuffield Health to offer a convenient COVID-19 testing service located at the Airport.

3

Rha

Newyddion Diweddaraf:

Wizz Air announces further UK expansion with new base at Cardiff Airport Arrow

9 new routes and great connectivity for Wales  ...

7

Hyd

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff-Belfast air service restored connecting Wales and Northern Ireland Arrow

Eastern Airways launch flights between Cardiff and Belfast...

18

Med

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport extends Charity Partnership with Velindre until 2022 Arrow

 The National Airport for Wales has extended its Charity of the Year partnership with Velindre Cancer Centre until 2022.

3

Med

Newyddion Diweddaraf:

British Ambassador to the State of Qatar visits Welsh capital to explore trade and investment opportunities Arrow

Her Majesty's Ambassador to the State of Qatar, Mr Jon Wilks CMG, visited Cardiff today; his first visit to Wales since taking up the role earlier ...

27

Aws

Newyddion Diweddaraf:

Ryanair makes it easier than ever to fly from the UK to Faro with 14 extra flights every week Arrow

Including an extra weekly flight from Cardiff. ...

Arrow
Arrow