Cabin Crew- Wizz Air

Click here for more information and to apply. 

Technegwyr Cynnal a Chadw Cyfleusterau

Mae Maes Awyr Caerdydd yn rhan bwysig o seilwaith trafnidiaeth yng Nghymru ac yn gyfrannwr pwysig i’r economi leol, gan gynnal 2,400 o swyddi sy’n gysylltiedig â hedfanaeth. Fel maes awyr cenedlaethol Cymru, mae’n gyrru dros £246m o fudd economaidd uniongyrchol i’r rhanbarth bob blwyddyn gyda dros 30% o deithwyr yn ymwelwyr â’r wlad. Cyn COVID-19 roedd y cynnydd yn nifer y teithwyr wedi cyrraedd dros 50% ers i’r Maes Awyr ddod o dan berchnogaeth gyhoeddus yn 2013. Mae’r cynnydd hwn yn amlygu swyddogaeth y Maes Awyr nid yn unig fel safle ymadael, ond hefyd fel porth rhyngwladol allweddol i ymwelwyr â’r DU.

Drwy gydol pandemig COVID-19, mae maes glanio Maes Awyr Caerdydd wedi parhau’n agored gan ei fod yn hanfodol bwysig, fel rhan allweddol o’r seilwaith cenedlaethol, ei fod yn parhau mewn sefyllfa i gefnogi unrhyw hedfan angenrheidiol yn y DU, boed hynny’n gludo nwyddau, achosion brys, neu deithio hanfodol neu ddilys arall.

Mae maes glanio Sain Tathan hefyd yn cael ei reoli, ei weithredu a’i gynnal gan Faes Awyr Caerdydd , ac mae’n trin teithiau hedfan milwrol, hyfforddi a rhai heb deithwyr.

Mae dwy swydd wag, llawn amser ar gael o fewn y tîm Cyfleusterau ym Maes Awyr Caerdydd, maes awyr cenedlaethol Cymru, i ddechrau ar unwaith.

  • Technegydd Trydanol (NICEIC yn hanfodol)
  • Technegydd FM Trydanol a Mecanyddol

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn darparu ac yn cynorthwyo gyda darpariaeth Gwasanaethau Cynnal a Chadw Trydanol a Chyfleusterau (FM) ar ran Maes Awyr Caerdydd a Maes Glanio Sain Tathan a gweithredu fel rhan annatod o Dîm Cynnal a Chadw’r maes glanio a’r derfynfa. Eu prif ddiben fydd bod yn gyfrifol am helpu i gyfleu’n llwyddiannus y gyfundrefn cynnal a chadw sydd wedi’i chynllunio, gan fodloni rhwymedigaethau statudol diwydiant a hedfanaeth, gan hefyd ddarparu ymateb adweithiol i bethau sy’n torri i lawr sy’n cydweddu gofynion cwsmeriaid a sefydliadau fel ei gilydd mewn 2 faes glanio.

Rhaid i ymgeiswyr allu gweithio gyda’r gymuned i addysgu a chyfleu er budd y cyhoedd. Mae’r swydd ar gael i ymgeiswyr sy’n gallu dangos eu bod yn gallu gweithio’n effeithiol mewn amgylchfyd tîm, fod ganddynt sgiliau cyfathrebu cryf, hunanddisgyblaeth ac yn gallu gweithio mewn patrwm shifft sy’n cylchdroi.

Rhaid i ymgeiswyr fodloni’r meini prawf canlynol:

  • Bod â’r cymwysterau hanfodol a dymunol a nodir yn y swydd-ddisgrifiad
  • Bod yn berchen trwydded yrru ddilys, lawn
  • Oherwydd natur y gwaith, rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn
  • Bod yn gorfforol heini gyda golwg a chlyw da
  • Gallu gweithio’n gyfreithlon yn y DU
  • Bydd rhaid i ymgeiswyr gael Gwiriad Cofnodion Troseddol (CRC) lwyddiannus

Cliciwch yma i lawrlwytho’r pecyn ymgeisio a’r swydd-ddisgrifiad:

 I wneud cais, byddwch cystal ag anfon CV a llythyr cyflwyno i hr@cwl.aero.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16 Ebrill 2021

3

Rha

Newyddion Diweddaraf:

Wizz Air announces further UK expansion with new base at Cardiff Airport Arrow

9 new routes and great connectivity for Wales  ...

7

Hyd

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff-Belfast air service restored connecting Wales and Northern Ireland Arrow

Eastern Airways launch flights between Cardiff and Belfast...

18

Med

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport extends Charity Partnership with Velindre until 2022 Arrow

 The National Airport for Wales has extended its Charity of the Year partnership with Velindre Cancer Centre until 2022.

3

Med

Newyddion Diweddaraf:

British Ambassador to the State of Qatar visits Welsh capital to explore trade and investment opportunities Arrow

Her Majesty's Ambassador to the State of Qatar, Mr Jon Wilks CMG, visited Cardiff today; his first visit to Wales since taking up the role earlier ...

27

Aws

Newyddion Diweddaraf:

Ryanair makes it easier than ever to fly from the UK to Faro with 14 extra flights every week Arrow

Including an extra weekly flight from Cardiff. ...

27

Aws

Newyddion Diweddaraf:

Ryanair makes it easier than ever to fly from the UK to Faro with 14 extra flights every week Arrow

Including an extra weekly flight from Cardiff...

19

Aws

Newyddion Diweddaraf:

CEO statement - CV19 and the aviation industry Arrow

“The entire aviation industry is beginning a long journey of recovery. At Cardiff Airport we have now seen six full weeks of commercial passenger ...

11

Aws

Newyddion Diweddaraf:

New Finance Director confirmed Arrow

Cardiff Airport announces its new Finance Director.

22

Gor

Newyddion Diweddaraf:

TUI UK restarts summer holidays from Cardiff Airport Arrow

Summer holidays begin to Spain and Greece from Cardiff on 1 August 15 flights from 1 – 7 August 2020 ...

16

Gor

Newyddion Diweddaraf:

Vueling takes off from Cardiff to Alicante today as it resumes flights to Spain from Wales Arrow

Vueling takes off from Cardiff to Alicante today as it resumes flights to Spain from Wales...

Arrow
Arrow